We gaan uit elkaar! Help wat nu?

Wat komt er allemaal op me af en waar moet ik beginnen? Voordat je de beslissing om uit elkaar te gaan hebt genomen, heb je meestal goed nagedacht. Vooral over wat je niet meer wilt. Je hebt ook nagedacht over de toekomst. Word ik echter beter van mijn beslissing? En de kinderen? Iedere scheiding brengt...

Samenwoners zijn vaak vergeten om de zaken goed te regelen.

Bij een scheiding is het dan ook meestal te laat. Als samenwoner heb je niet dezelfde bescherming bij scheiding als gehuwden hebben. Vaak hebben jullie een standaard samenlevingscontract getekend toen jullie relatie iets serieuzer werd. Hierdoor krijgen jullie recht op het nabestaandenpensioen bij overlijden. Verder heb je ook een paar fiscale voordelen. KLIK HIER EN...

Het Regeerakkoord 2017 en scheiding, familie en mediation

Het Regeerakkoord 2017 en scheiding, familie en mediation Na een lange formatie presenteerde het kabinet Rutte III vorige week haar regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Wat staat er in het Regeerakkoord 2017 over echtscheiding, familie en mediation? Hieronder een kort overzicht. Scheiding Goed nieuws! In het regeerakkoord is opgenomen dat er een landelijk beleid komt ten...

Verdeling van bezittingen en schulden

Hoe verdeel je de bezittingen en schulden? Bijgewerkt: 11 december 2017 Beiden recht op de helft Zijn jullie in gemeenschap van goederen gehuwd dan hebben jullie na de scheiding allebei recht op de helft van de waarde van alle goederen (bezittingen en schulden). De waarde die daarbij in principe wordt aangehouden is de waarde in...

Hoe lang loopt de partneralimentatie verplichting?

Hoe lang loopt de partneralimentatie verplichting? Bijgewerkt: 20 juli 2018 Duur huwelijk vijf jaar of korter De duur van de partneralimentatieverplichting is afhankelijk van de duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Heeft het huwelijk korter dan vijf jaar geduurd en zijn er uit dat huwelijk geen kinderen geboren dan is de wettelijke duur van...

Moet ik verplicht partneralimentatie betalen?

Moet ik verplicht partneralimentatie betalen? Bijgewerkt: 11 december 2017 Ja en nee! Volgens de wettelijke regeling moet na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap partneralimentatie worden betaald indien één partner een bijdrage in het levensonderhoud nodig heeft (behoefte) en de andere partner voldoende financiële ruimte heeft om deze bijdrage te betalen (draagkracht). Vaak...