Kindgebonden budget, alleenstaande ouderkop en scheiden

Recht op het kindgebonden budget

Ouders die kinderbijslag ontvangen, hebben – indien hun inkomen niet te hoog is – recht op een extra maandelijkse bijdrage in de opvoeding van hun kinderen in de vorm van het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget loopt net als de kinderbijslag tot de 18everjaardag van het kind.

Kinderalimentatie - VertrOuders Kennisbank

Het kindgebonden budget is per 1 januari 2009 in plaats gekomen van de kindertoeslag. Het kindgebonden budget wordt net zoals voorheen de kindertoeslag uitgevoerd door de Belastingdienst Toeslagen. En dus – in tegenstelling tot de kinderbijslag – niet door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Hoogte van het kindgebonden budget

 Het kindgebonden budget is afhankelijk van:

  • de hoogte van het totale verzamelinkomen;
  • de hoogte van het vermogen;
  • het aantal kinderen;
  • leeftijd van de kinderen;
  • het al dan niet hebben van een toeslagpartner.

Tot een totaal verzamelinkomen (het inkomen van de gerechtigde en diens toeslagpartner) van maximaal € 20.941 (2019) ontvangt men het maximale kindgebonden budget per kind. Daarboven zal de toeslag afnemen.

Er is geen vaststaande maximum inkomensgrens, omdat deze afhangt van allerlei factoren. Voor een gemiddeld gezin zal deze grens in 2019 rond de € 75.000 liggen maar bij een gezin met meerdere puberkinderen kan deze zelfs bij € 100.000 liggen.

Omdat de bijlage per kind wordt berekend, zal de bijlage stijgen naarmate er meer kinderen zijn.

Ook het vermogen is van belang. De peildatum hiervoor is 1 januari. Is het vermogen hoger dan € 114.776 (alleenstaanden) of € 145.136 (gezin), dan kom je niet in aanmerking voor de toeslag. 

Maximale bedragen per maand
1 kind€ 97,17
2 kinderen€ 179,58
3 kinderen€ 203,92
4 kinderen of meer€ 24,33 extra per kind

Bij kinderen tussen de 12 en 18 jaar wordt de toeslag per kind automatisch verhoogd om aan verhoogde schoolkosten tegemoet te komen. De bedragen die hiervoor gelden (2019) zijn:

  • 12 – 15 jaar: € 239
  • 16 – 17 jaar: € 427

Alleenstaande ouderkop

Voor ouders die geen toeslagpartner hebben is er nog een extra bijlage van maximaal € 3.139 per jaar. Dit wordt de alleenstaande ouderkop genoemd. Dit bedrag is onafhankelijk van het aantal kinderen.

Proefberekening kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop

Het zelf berekenen van het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop is vanwege de vele variabelen lastig. Daarom biedt de belastingdienst de mogelijkheid om via hun site een proefberekening te maken.

Maak proefberekening

Kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop bij scheiding

Bij een scheiding daalt het besteedbaar inkomen vaak drastisch en is er vaak geen sprake van een toeslagpartner. Hierdoor stijgt vaak het recht op de toeslag aanzienlijk en maakt dit een belangrijk deel van het inkomen uit.

Het is daarom één van de belangrijkste faciliteiten bij scheiding. Omdat de hoogte van het inkomen voor de bijlage van belang, zullen ouders bij scheiding goed moeten berekenen op welke manier zij het meeste profijt maken van de regeling. Degene die het laagste inkomen heeft, heeft immers de hoogste toeslag.

Voor co-ouders geldt nog het volgende:

Waar de SVB bij co-ouderschap de kinderbijslag aan beide ouders kan uitkeren, kan de Belastingdienst het kindgebonden budget voor eenzelfde kind niet over beide ouders verdelen. Alleen de aanvrager van de kinderbijslag kan een kindgebonden budget een aanvullende alleenstaande ouderkop krijgen.

Wil je als ouder toch beiden een kindgebonden budget ontvangen dan zullen jullie de kinderen moeten inschrijven op verschillende adressen. Dit werkt dus alleen bij twee of meer kinderen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Het ene kind wordt dan op het adres van de ene ouder en het andere kind op het adres van de andere ouder ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Beide ouders vragen dan voor het kind dat op hun adres is ingeschreven zelf de kinderbijslag aan.

Indien je al recht hebt op toeslagen zal de Belastingdienst Toeslagen zelf op basis van het bericht van de SVB, het inkomen en vermogen beoordelen of en hoeveel kindgebonden budget en eventueel de aanvullende alleenstaande ouderkop zal worden uitgekeerd. Heb je nog geen recht op toeslagen dan is het verstandig het kindgebonden budget zelf na scheiding aan te vragen.

Van belang is om hier bij het opstellen van de ouderschapsregeling al rekening mee te houden en ook rekening te houden met eventuele nieuwe partners, wijzigingen van inkomen en vermogen in de toekomst.  

Aandachtspunten

Na scheiding trekken sommige mensen in bij hun ouders of een ander familielid. Dit kan invloed hebben op het kindgebonden budget omdat er dan sprake kan zijn van een toeslag partner.

Ook voor andere kinderen dan eigen kinderen is het mogelijk om een kindgebonden budget te krijgen: je moet dan denken aan stiefkinderen en pleegkinderen.

In sommige geval is er voor een kind van 16 of 17 jaar geen recht op kinderbijslag. Toch is het mogelijk om een kindgebonden budget te verkrijgen indien je dit kind in belangrijke mate onderhoudt. ‘In belangrijke mate onderhoudt’ wordt verondersteld als je per kwartaal nog minimaal € 422 meebetaalt aan het levensonderhoud van dit kind. Denk aan bijdragen voor zijn boodschappen en kleding.

Geef een reactie