Hoe voorkom je een vechtscheiding, tien tips

Niemand heeft van te voren in gedachte dat zijn/haar relatie eindigt in een scheiding. Scheiden brengt dan ook een hoop emoties met zich mee. De een voelt zich in de steek gelaten of bedrogen. Een ander heeft een gevoel van schaamte, falen of schuld. Boosheid, angst, verdriet, teleurstelling, pijn en nog veel meer emoties kunnen opspelen. Niet altijd is het mogelijk om deze gevoelens onder controle te houden. Ruzie is dan ook vaak onderdeel van een scheiding.

Op zich is ruzie maken bij een scheiding geen probleem. Wel van belang is dat de ruzie goed verloopt en ook opgelost wordt. Blijven ex-partners ruzie maken dan kan de scheiding in een vechtscheiding veranderen. Dit gebeurt in een van de vijf scheidingen! Hoe kan je nu voorkomen dat je scheiding in een vechtscheiding eindigt? En heb je daar zelf invloed op?

Een scheiding is niet alleen ingrijpend voor jullie maar ook voor jullie kinderen. In principe houdt ieder kind – zij het vaak op een verschillende manier – evenveel van zijn/haar moeder als vader. Een keuze moeten maken tussen een van de twee, doet hen dan ook pijn. Ook als een ouder of familielid kwaad spreekt over de andere ouder, doet dit een kind pijn. Het kind komt daarmee in een spagaat te staan. Moet hij een ouder tegenspreken om de andere ouder te verdedigen? Bij een scheiding met kinderen is daar van belang om ook steeds rekening met de kinderen te houden. Niet de scheiding zelf maar de conflicten blijken de meeste impact op hen te hebben. het rekening houden met de kinderen is dan eigenlijk al de beste tip om een vechtscheiding te voorkomen.

Tip 1

Maakt het belang van je kinderen het hoofddoel

Het belangrijkste voor een kind is dat hij/zij twee ouders heeft waar hij/zijn naar toe kan gaan zonder door de andere ouder te worden veroordeeld. Maar ook zonder zich over de achterblijvende ouder zorgen te hoeven maken. In dat kader is het belangrijk dat ouders niet in conflict raken. Kinderen komen hierdoor in een loyaliteitsconflict.

Vechten voor de belangen van je kind is, niet in het belang van het kind omdat je juist hiermee een kind in een conflictsituatie betrekt.

Het is ook niet in het belang van het kind dat een kind bij een ouder opgroeit en beperkte omgang heeft met de andere ouder. Natuurlijk zijn hier uitzonderingen op maar die zijn niet de regel. De meeste ouders zijn met een beetje oefening prima in staat om een veilige omgeving voor hun kinderen te creëren. Ook als ze tijdens de relatie dat nooit hebben laten zien. Een ouder zou hier eerder aan moeten meewerken en het faciliteren dan dit tegenwerken. En bedenk, perfect kunnen jullie het toch nooit doen. Alleen al het streven daarnaar zorgt er al voor dat dat niet gaat lukken!

Wees kritisch ten aanzien van je mening over de belangen van de kinderen. Mijn ervaring is dat de meeste mensen hun eigen belangen met de belangen van de kinderen verwarren.

Een vraag die je je steeds kan stellen is: hoe wil je dat je kinderen over tig jaar terugkijken op de scheiding?

Tip 2

Maak samen een plan om de scheiding af te wikkelen

Het plan dient gericht te zijn op de toekomst en op de belangen van de kinderen.

Spreek samen uit dat jullie in de scheiding het belang van de kinderen voorop stellen en dat het in hen belang is om openlijke conflicten te voorkomen.

Bedenk hoe jullie de scheiding samen kunnen regelen. Kunnen jullie dit samen? Hebben jullie een mediator nodig of gaan jullie samen naar een advocaat?
Bespreek de voor- en nadelen met elkaar. Bespreek wie het eerste contact met een mediator of advocaat zal regelen. Indien deze niet duidelijk zijn, neem dan contact op met een mediator of advocaat om je te laten voorlichten. Overschat je eigen kunnen niet. Goed scheiden is echt niet gemakkelijk (zelfs voor een specialist niet). Van een verkeerde start of afspraken kan je trouwens nog jarenlang last hebben en kan na de scheiding alsnog een conflictsituatie ontstaan.

Tip 3

Laat je niet negatief uit over je (ex-)partner

Spreek samen af dat jullie je niet negatief uitlaten over de andere partner. Niet in het bijzijn van de kinderen – ook niet als deze ogenschijnlijk niet luisteren of in een andere kamer zitten. Dus ook niet aan de telefoon! Let daarbij ook op de toon die je gebruikt. Ook korte steekjes onder water en simpele opmerkingen kunnen al kwaad. Doe het dus niet!

Bespreek ook dat familieleden en vrienden worden ingelicht om zich van hun mening te onthouden waar de kinderen bij zijn. Beter nog, hou de scheiding bij jullie samen en ga niet te veel af op negatieve adviezen. Bedenk dat familieleden het goed bedoelen uit liefde voor hun familielid hun loyaliteit willen laten zien. Maar wees er duidelijk in.

Zelfs kinderen (vooral oudere kinderen) kunnen zich negatief over de andere ouder uitlaten. Ze kunnen die ouder de scheiding verwijten of willen loyaal aan de andere ouder zijn om die te beschermen. Van belang is om hierin niet in mee te gaan en ook het kind af te remmen.

Niet alleen hebben negatieve opmerkingen effect op de kinderen. Het heeft ook effect op jezelf omdat je hierdoor in een andere mindset komt die niet constructief is.

Tip 4

Deel de reden van de scheiding

Spreek duidelijk uit waarom jullie niet meer met elkaar verder kunnen en gaan scheiden indien dit niet duidelijk is.

Voor een goede scheiding is het belangrijk dat jullie elkaar op een gegeven moment helemaal los kunnen laten. Om dit te kunnen doen zal de scheiding goed moeten verwerken. Indien de scheiding niet een gezamenlijk besluit is, zal degene die verlaten wordt achterlopen in de verwerking. In bepaalde fases van deze verwerking zal er nog veel weerstand zijn en soms zelfs volledige ontkenning. Duidelijk maken dat de relatie over is om voor de ander begrijpelijke redenen is daarbij heel belangrijk. Wees daarbij eerlijk, duidelijk, volledig en geduldig. Blijf wel respect tonen voor de ander. De boodschap zal vaak een paar keer moeten worden uitgesproken voordat deze wordt erkend en begrepen.

Tip 5

Sluit het verleden goed af

Jullie gaan niet voor niets uit elkaar. In elke relatie zijn er dingen gebeurd die jullie niet hebben kunnen oplossen en waarschijnlijk ook niet hebben uitgesproken. Jullie hebben elkaar op bepaalde punten teleurgesteld. De communicatie was waarschijnlijk niet voldoende. Er zijn waarschijnlijk daardoor ook een hoop misverstanden ontstaan. Het is verstandig om deze zaken een plaats te geven. Dat kan door ze naar elkaar uit te spreken en daar ook naar te luisteren.

Dit is iets wat samen waarschijnlijk lastig is, zonder in verwijten te vervallen. Voor dit onderdeel kan het daarom verstandig zijn om de hulp van een mediator of relatietherapeut in te schakelen.

Het afsluiten van het verleden helpt bij de verwerking en zorgt er vaak voor dat de emoties ook beter controleerbaar zijn. Er ontstaat in ieder geval meer begrip voor de ander en de reden waarom iemand op een bepaalde manier reageert.

Het verleden is niet alleen vervelend geweest. Jullie hebben tijdens je relatie waarschijnlijk ook veel mooie momenten gekend. Als jullie kinderen hebben is de geboorte daarvan al een mooi moment om dankbaar voor te zijn. Koester de mooie momenten zodat je niet alleen negatief terugkijkt op de relatie en wees elkaar dankbaar voor hetgeen de relatie jullie gebracht heeft.

Tip 6

Tel tot tien of verder indien nodig.

Probeer bewust te zijn van elk moment dat je wordt getriggerd door een gebeurtenis of een actie van je ex-partner. Probeer je niet te laten verleiden om emotioneel hierop te reageren. Tel dus tot tien of meer indien nodig.

Probeer je te onthouden van wraakacties, pesterijen, zwartmakingen, non-verbale reacties (rollen met ogen, zuchten, etc.). Elke reactie zorgt vaak weer voor een nieuwe reactie en kan een conflict doen escaleren. Waarom deed je het ook alweer? Voor je kinderen!

Indien je veel last van emoties hebt, probeer deze dan te neutraliseren. Lukt dat niet zoek dan op tijd professionele hulp bij een psycholoog of scheidingscoach. Probeer ook naar je kinderen je emoties onder controle te houden. Jonge kinderen kunnen  snel de scheiding en het verdriet van hun ouders aan hun eigen gedrag toewijden. Oudere kinderen kunnen uit medelijden met hun ouder, zich opeens verantwoordelijk gaan voelen en gaan zorgen of zich extra goed gaan gedragen en daarmee over hun eigen emoties heen stappen.

Tip 7

Communiceer meer met elkaar

In de eindfase van jullie relatie hebben jullie misschien wel heel veel met elkaar gepraat. Misschien hebben jullie ook nauwelijks meer met elkaar gecommuniceerd. Hierdoor is er minder verbinding ontstaan en misschien is ook het vertrouwen afgenomen.

Blijft tijdens de scheiding met elkaar praten. Praten dus niet appen of mailen. Waarover? Over de kinderen! Houd je ex-partner op de hoogte van hetgeen met de kinderen gebeurd op het moment dat ze niet bij hem/haar zijn. Niet alleen de grote dingen maar ook de kleine dingen. Doe dit op een manier dat je ex-partner het fijn vindt dat dit gebeurd en het gemis van de kinderen verzacht. Dus niet op een manier die laat zien hoe goed ze het wel niet bij je hebben en hoe verschrikkelijk ze het vinden als ze weer weg moeten. Het gaat niet om de manier hoe jij met de kinderen omgaat, het gaat erom hoe het met de kinderen gaat.

Door de communicatie wordt het gemis van de kinderen opgevangen, wordt er weer langzaam vertrouwen opgebouwd en meer verbinding gecreëerd.

Communiceren via je kinderen is natuurlijk uit den boze!

Tip 8

Wees eerlijk over persoonlijke omstandigheden

Geef op tijd aan indien persoonlijke omstandigheden veranderen. Een nieuwe relatie en de introductie van de kinderen is natuurlijk de meest spannende en misschien ook pijnlijke gebeurtenis vlak na een scheiding. Maar nog veel pijnlijker is om dit via anderen of erger via de kinderen te horen.

Ook bij een nieuwe baan, ontslag, verhuizing en vakanties is het van belang om hierover open, eerlijk en tijdig te communiceren.

Tip 9

Kom afspraken na!

Jullie hebben afspraken gemaakt (tijdelijk of permanent). Kom deze afspraken ook na!

Indien je je kind een uur eerder of later komt ophalen dan is afgesproken steel je de tijd van je ex-partner. Daarmee geef je aan dat je geen respect hebt voor de tijd van je ex-partner. Wil je elke week wisselen dan geef je een signaal dat je kinderen niet op de eerste plaats komen. Ze komen alleen op de eerste plaats indien dit uitkomt. Hiermee breek je het nog wankele vertrouwen.

Ook andere afspraken zoals financiële afspraken dienen strikt te worden nagekomen.

Indien je moeite hebt met het nakomen van de afspraken, kan het verstandig zijn waarom je deze niet wenst na te komen. Zijn de afspraken niet goed of zijn ze onder de verkeerde omstandigheden tot stand gekomen. Mogelijk is er nog iets uit het verleden dat nog mee speelt.

Tip 10

Wees het goede voorbeeld voor je kinderen.

In de eerste tip werd gesteld dat je de vraag kan stellen: hoe wil je dat je kinderen over tig jaar terugkijken op de scheiding?

De kans dat je kinderen later eveneens zullen scheiden, is statisch best hoog. Door nu het goede voorbeeld te geven aan je kinderen, is de kans groot dat zij dit later ook beter zullen oppakken. Laat hen zien dat je ook op een normale manier met respect voor de ex-partner kan scheiden.

 

Ook alleen kan je het verschil maken

Ook bij scheiden geldt “it takes two to tango”. Samen voorkom je een vechtscheiding maar ook als je ex-partner zich als een draak gedraagt, kan jouw inbreng nog steeds een vechtscheiding voorkomen. Niet door je ex-partner gewoon zijn/haar zin te geven maar door je niet mee te laten trekken in de dynamiek (Tip 6) en je eigen deel van de tips uit te voeren.

Ik hoop dat ik je nuttige tips heb kunnen geven die je met succes kan toepassen.

Vaak is het lastig om dit zelf te doen en soms nog lastiger om dit met je ex-partner te doen. Schakel daarom op tijd een mediator in die ook rekening houdt met emoties en tevens verstand van alle aspecten van een scheiding heeft. In mijn ogen kan een mediator beter zijn dan een advocaat omdat die meestal de zaak te juridisch aanvliegen.

VertrOuders

VertrOuders Scheidingsspecialist – Mediator – Scheidingscoach, kan het scheidingstraject voor jullie samen begeleiden. Ook kunnen we optreden als scheidingscoach voor jezelf om je te helpen bij de afwikkeling en verwerking van je scheiding.

Mocht je meer informatie willen hebben over onze scheidingsprogramma’s dan kan je telefonisch contact met ons opnemen. Ook kan je emailen of het onderstaande contactformulier invullen waarna wij zo spoedig mogelijk contact met je zullen opnemen.

 

Please follow and like us:
0

Geef een reactie