Man in scheiding

Acht typische gedragingen en patronen

Een man in scheiding, gedraagt die zich nu anders dan een vrouw? Welk gedrag of welke patronen zie je nu vaak terug bij mannen die scheiden? In dit artikel heb ik acht voorbeelden genoemd van typische mannelijke gedragingen en patronen bij scheiding.

Eigenlijk weet ik niet voor wie ik het artikel heb geschreven. Voor de man in scheiding die meer inzicht in zichzelf en het proces willen krijgen? Of voor vrouwen die meer inzicht in het gedrag van hun man in scheiding willen krijgen? Ik denk dat beiden hun voordelen uit kunnen halen.

Mannen en vrouwen verschillen niet zo veel van elkaar

Uit onderzoeken naar het verschil tussen mannen en vrouwen blijkt dat er op het gebied van communicatie en emoties niet zo heel veel verschillen zijn.

Zowel mannen als vrouwen vermijden veel te vaak gevoelige onderwerpen in hun relatie. Zij creëren samen onderwerpen die er niet mogen zijn maar er feitelijk wel zijn. Dit zorgt dan juist weer voor conflicten terwijl het doel juist was om conflicten te vermijden. Bij een scheiding komen al deze conflicten vaak op tafel.

Ook op emotioneel gebied kennen zowel mannen als vrouwen angst als er gevaar dreigt. Beiden zijn ook boos, verdrietig en bang als hun partner niet trouw aan hen is. Ze gaan er alleen anders mee om.

Toch zijn er wel degelijk verschillen

Mannen verschillen wel degelijk van vrouwen. Niet alleen zien zij er lichamelijk anders uit, ook hun hersenen hebben zich anders ontwikkeld. Een deel daarvan is te wijten aan de man-vrouw verschillen die bij elk zoogdier voorkomt en die voornamelijk hun oorsprong vinden in de zorg voor het nageslacht. Een aantal kenmerken hebben zich in de evolutie ontwikkeld.

Ook komt een groot deel van de verschillen tussen mannen en vrouwen voort uit een traditioneel rolpatroon. Doordat dit rolpatroon steeds sneller verandert, nemen de verschillen tussen mannen en vrouwen steeds meer af. Tegenwoordig mag een man ook zijn gevoel tonen zonder gelijk een watje te zijn. Bij een griepje vinden overigens de meeste vrouwen dat hun mannen wel wat overdrijven in het tonen van hun ellende. Dat schijnt overigens wel weer een fysiologische oorzaak te hebben (zeg ik als man).

Er zijn dus wel degelijk verschillen tussen mannen en vrouwen. Deze verschillen zie je ook duidelijk terug in relaties, relatieproblemen en natuurlijk ook bij een man in scheiding.

Mannenhersenen werken anders

Bepaalde hersengebieden zijn bij mannen beter ontwikkeld dan bij vrouwen en andersom. Dit heeft tot gevolg dat deze gebieden sneller worden ingeschakeld en sneller informatie kunnen verwerken dan bij mensen van het andere geslacht.

1. Mannen denken in problemen en risico’s

De hersenen van een man zijn gericht op het inschatten van gevaar en dit zo vroeg mogelijk te onderkennen. Vroeger kon de man daarmee zijn gezin redden voor een aanval van een sabeltandtijger. Tegenwoordig is dat niet meer noodzakelijk. Mede omdat het jachtinstinct van de man er zelf voor heeft gezorgd dat deze sabeltandtijger niet rondloopt.

In een scheiding kan deze eigenschap er voor zorgen dat mannen van te voren te veel beren op de weg zien die allemaal moeten worden geanalyseerd. Hiermee wordt aan de emotionele kant van de scheiding vaak geheel voorbij gegaan. Dit kan voor irritatie bij de vrouwelijke kant van de scheiding zorgen. Die benadert de scheiding namelijk vaak juist van uit de emotionele kant.

2. Mannen willen alles oplossen

Het hersengebied dat zorgt voor het oplossen van problemen die negatieve emoties veroorzaken is bij mannen bij het uitwisselen van emoties actiever dan bij vrouwen. Dit leidt ertoe dat mannen gericht zijn op het oplossen van problemen om hun emoties in bedwang te houden. Zij zien eerder gevaar dan vrouwen. Zij zijn dan ook snel geneigd om vrouwen te hulp te schieten door oplossingen voor hun problemen aan te dragen. Tot grote frustratie van die vrouwen die juist door het praten over hun problemen hun emoties de baas worden.

Een man is vaak een doener. Op het moment dat er een probleem opkomt, trekt hij zich terug en gaat het oplossen. Op het moment dat het is opgelost dan staat hij weer open voor de rest van de wereld en de daarbij horende problemen. Dit is ook vaak een punt in relaties. Als de man zich terugtrekt met een probleem staat de vrouw machteloos aan de zijlijn toe te kijken. Zij ziet de worsteling, voelt de pijn maar kan hem niet bereiken. Vrouwen zoeken meer dan mannen naar emotionele verbinding en uitsluiting komt daarom harder aan bij hen.

Bij een man in scheiding kan dit oplossend gedrag door vrouwen als betuttelend worden gezien. Ook kan het terugtrekken gezien worden als vertragen van het scheidingsproces. Mannen hebben vaak de neiging om bij het eerste mediation gesprek al gelijk met een geheel uitgewerkte oplossing te komen. Dit heeft twee nadelen:

  1. De man is vaak heel content over zijn oplossing en kan daar in het proces nog maar moeilijk van afstappen.
  2. De vrouw is emotioneel nog helemaal niet toe aan een oplossing. Zelfs als deze briljant is, zal zij er niet voor openstaan omdat deze op het verkeerde moment is gepresenteerd.

3. Mannen vechten of vluchten

Een man zal door een hoger testosterongehalte van nature bij angst en gevaar eerder terugvechten dan vluchten. Toch heeft iedere man zijn eigen voorkeursreactie. De een zal in eerste instantie sneller vluchten, de andere sneller vechten. Bij het aangaan van het gevecht zal de man wel instinctief kijken of hij het gevecht kan winnen of dat het belang groot genoeg is om de strijd aan te gaan. In de huidige samenleving is fysieke kracht overigens geen graadmeter meer om een gevecht te winnen. Macht, tactiek, een grote mond en een hoop bluf werken vaak beter.

In een gevecht met een vrouw, waarbij fysiek geweld natuurlijk uit den boze is, zal een man ook vaak vluchten. Vaak is een vrouw beter in het weergeven van haar gevoelens dan een man. Tevens hebben de meeste vrouwen een feilloos geheugen voor bijzaken uit het verleden die de man nooit heeft opgemerkt of destijds voor het overzicht handig heeft weg gefilterd. Deze bijzaken worden vervolgens hoofdzaken en met alle oude koeien die uit de sloot zijn gehaald in de strijd gegooid. De man zal op het moment overdonderd zijn door de hoeveelheid informatie, geen oplossing hebben en vluchten om te hergroeperen. Wordt het hem echter te heet onder zijn voeten en is er geen kans op vluchten dan zal hij vaak met een “agressieve” reactie terugkomen om de situatie te keren of te stoppen.

4. Mannen willen beschermen

Mannen zullen in een relatie vaak deze agressie gebruiken om hun gezin te beschermen. In een scheiding kan deze vechtmodus zich vervolgens vaak tegen de partner en diens familie keren. Doordat de zekerheid van de relatie wegvalt, gaat hij vechten voor zijn eigen belang. In het geval dat een man degene is die wordt verlaten, zie je soms ook een gevecht ontstaan om de relatie te behouden. Gek genoeg door juist het gevecht met zijn (ex-)partner aan te gaan.

Een man in scheiding die niet meer voor zichzelf hoeft te vechten zal vervolgens vechten om zijn kinderen te beschermen. Overigens zegt iemand vaak dat hij (of zij) vecht voor de kinderen maar is dit eigenlijk nog een gevecht voor de eigen belangen. Overigens zijn het niet alleen mannen die vechten voor hun kinderen, kennelijk maakt de bescherming van kinderen iedereen tot een leeuw.

5. Mannen en een aai over hun bol

Normaal wordt de agressie van de man beteugelt door lichamelijke aandacht. Een liefdevolle aanraking, een knuffel of een massage doet het stressgehalte van een man dalen. Laat deze fysieke troost nu tijdens een scheiding vaak minder voor handen zijn als katalysator.

Bij afwezigheid van die aai over de bol kan ook beweging helpen om angst, stress en spanning onder controle te krijgen. Eigenlijk elke actie, van wandelen, een stukje rennen of iets doen waarmee je figuurlijk vooruitkomt, zorgt voor minder stress en agressie.

Het gevaar is om te overdrijven. Heel hard sporten kan namelijk het testosteron gehalte opvoeren. Dat werkt dan weer averechts.

VertrOuders Scheidingsbemiddeling en mediation Amsterdam Job Broos

6. Mannen en emoties

Bewezen is dat vrouwen zich van nature beter kunnen inleven in anderen dan mannen. Hun hersenen zijn op dat gebied sterker ontwikkeld. De vrouwelijke sociale structuur is meer gericht op het maken van verbindingen en deze onderhouden.

Bij de mannelijke sociale structuur speelt rangorde nog een grote rol. Het tonen van emoties staat daarin niet heel hoog aangeschreven. Natuurlijk komt hier door het doorbreken van traditionele rollenpatronen steeds meer verandering in, maar mannen hebben ook cultureel nog steeds een achterstand in het tonen van hun emoties.

Als ik aan tafel zit emoties bespreek zie je dat mannen ook minder woorden beschikbaar hebben om hun emoties weer te geven. Vrouwen kunnen bij het beschrijven van hun eigen emoties vaak meer nuances aanbrengen. Ook kunnen zij beter verwoorden wat een ander waarschijnlijk zal voelen.

Dit betekent overigens niet dat mannen geen emoties hebben. Ik denk dat deze gelijk zijn aan vrouwen. Mannen die bij mij aan tafel zitten, hebben vaak wel meer last van hun emoties. Juist omdat zij deze niet goed kunnen en willen benoemen en plaatsen, zelf willen oplossen, is het vaak in een scheidingsproces lastiger om deze op tafel te krijgen.

7. Mannen in rolpatronen

Bij een scheiding spelen traditionele rolpatronen vaak een rol in het proces. Veel mannen hebben van uit hun rolpatroon een gevoel dat zij de beschermer van het gezin zijn en als kostganger verantwoordelijk zijn voor het welzijn van het gezin. Zelfs als de vrouw hetzelfde of meer verdient dan de man, kan dit gevoel nog steeds bestaan. Vanuit dit gevoel kan na scheiding een gevoel van falen, aantasting in de mannelijkheid, schuld en verantwoordelijkheid ontstaan.

Vaak zie je dat mannen vanuit deze gevoelens, beloftes doen aan hun ex-partner dat zij altijd voor hen blijven zorgen. De man gaat dan zonder overleg met zijn ex-partner vaak al dingen oplossen, regelen en aanschaffen. Uiteindelijk blijkt dat de beloftes vaak niet kunnen worden nagekomen. Na dat de man stappen heeft gezet in zijn verwerking van de scheiding, is de wil om de belofte na te komen ook vaak verdwenen.

Dergelijke beloftes doen vaak meer kwaad dan goed. De ex-partner voelt zich niet serieus genomen en betuttelt. Ex-partners blijven emotioneel vaak te lang aan elkaar verbonden. Ook een nieuwe partner heeft vaak last van deze beloftes omdat die zich naar de tweede plaats voelt gezet en moet concurreren met de ex-partner.

8. Mannen en complimenten (of beter het gebrek aan complimenten)

Waar vrouwen complimenten gebruiken om verbinding te maken (zelfs als zij dit niet menen), is de (Nederlandse) man minder complimenteus. Complimenten worden door mannen vaak gebruikt om iemand te versieren of zelf positieve aandacht te krijgen en daar blijft het bij. Is de buit binnen dan blijven de complimenten netjes achter slot en grendel.

Vanuit hun oplossend vermogen en focus op risico’s, zullen mannen eerder kritiek geven. In een scheiding wordt dit helaas niet anders. Veel mannen benaderen hun scheiding vanuit een negatief perspectief. Met name als zij naar de toekomst kijken, zien zij een hoop obstakels en gevaren. Al deze gevaren willen zij benoemen en uitsluiten.

Juist bij een scheiding met kinderen is het meer van belang om met een positieve blik en vertrouwen naar je ex-partner en de toekomst te kijken. Het zou mooi zijn als mannen in scheiding meer complimenten zouden geven voor de kwaliteiten van hun ex-partner als moeder van de kinderen en ook hun dankbaarheid zouden uitspreken voor de mooie tijden die zij in de relatie hebben meegemaakt.

Ook vrouwen zouden dit middel moeten blijven inzetten. Een compliment is een psychologische aai over de bol van de man. Deze heeft op een man hetzelfde effect als een fysieke aai over de bol. Ik wil niet zeggen dat dit makkelijk is, maar in een goed gestructureerde scheiding, komt er een moment dat het verleden wordt afgesloten en alle neuzen naar de toekomst staan. Waarom er dan niet samen een mooie toekomst voor jullie kinderen van maken?

VertrOuders.nl

Scheidingsbemiddeling – Mediation – Scheidingscoach

Heb je vragen over de dynamiek van scheiden en hoe je daarmee om kan gaan, stuur ons dan een mail naar info@vertrouders.nl of bel ons op 06-23882306.

Zoek je een scheidingscoach, mediator of scheidingsspecialist die jullie of jouw scheiding goed begeleidt maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvend informatie gesprek waarin ik kan uitleggen wat we voor jullie kunnen betekenen. Je kunt ook een kijkje op onze website nemen om te kijken wat wij doen:

UIT ELKAARMEDIATIONSCHEIDINGSCOACH

GRATIS EN VRIJBLIJVEND INFORMATIE GESPREK

Please follow and like us:
error0

Geef een reactie