Wetsvoorstel Wet Herziening Partneralimentatie

Wetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie   De maatschappij roept om een wijziging van de huidige alimentatieregels De maatschappelijke, politieke en economische houdbaarheid van een  langlopende partneralimentatie begint langzaam te verlopen. Met de vergrijzing van de bevolking, hogere levensverwachtingen en hogere pensioenleeftijden dienen mensen langer te blijven werken. Deze arbeidskracht is straks ook hard nodig om de...

Is partneralimentatie fiscaal aftrekbaar?

Is partneralimentatie fiscaal aftrekbaar? Na een echtscheiding blijven ex-partners een onderhoudsverplichting over en weer houden. Indien een van de ex-partners niet voldoende inkomsten heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien, kan er een verplichting tot partneralimentatie betaling ontstaan. Is deze partneralimentatie fiscaal aftrekbaar? Fiscale gevolgen De partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar bij de alimentatieplichtige. Deze...

Toeslagen na scheiding

Toeslagen na scheiding? Bij de berekening van de kinderkosten en partneralimentatie dient ook rekening gehouden te worden met de fiscale voordelen (heffingskortingen) en toeslagen die kunnen worden aangevraagd bij de belastingdienst. Deze kortingen en toeslagen kunnen de financiële pijn van de scheiding in sommige gevallen aanzienlijk verlichten. Het betreft de volgende voordelen: Inkomensafhankelijke combinatiekorting Je...

Wanneer stopt de alimentatieplicht?

Wanneer stopt de alimentatieplicht? De verplichting om partneralimentatie te betalen aan een ex-partner kan om verschillende redenen vervallen. Hier zetten we ze voor je op een rijtje. Einde looptijd De alimentatieverplichting vervalt in eerste instantie nadat de door de rechtbank vastgestelde looptijd danwel de overeengekomen looptijd is verstreken. Hoe lang deze looptijd is, hebben we...

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie Wat is kinderalimentatie? Als een ouder de bijdrage van de kinderkosten op de rekening van de andere ouder stort, noemen we dit vaak kinderalimentatie. Maar ook in het geval dat beide ouders gelijk bijdragen aan de kinderkosten op een gezamenlijke rekening wordt ook wel eens van kinderalimentatie gesproken. Onze voorkeur gaat uit om in dat...

Is kinderalimentie verplicht?

Is kinderalimentatie verplicht? Verplichting om de kosten van de kinderen te dragen Wettelijke verplichting voor (stief)ouders Kinderen tot 18 jaar Ouders (maar ook stiefouders) hebben de verplichting om tijdens hun huwelijk/samenleving de minderjarige kinderen die tot hun gezin behoren te verzorgen, op te voeden en kosten daarvan te dragen. Jongvolwassenen 18-21 jaar Ook nadat de...

Indexatie van alimentatie

Indexatie van alimentatie Kinderalimentatie en ook partneralimentatie is jaarlijks onderhevig aan een indexatie die in november wordt bekend gemaakt. De alimentatie wordt geïndexeerd  om de koopkracht van de alimentatie te behouden. De indexatie is enkelvoudig dus wordt berekend over de alimentatie van het voorafgaande jaar. De indexatie over 2017 bedroeg 2,1% en over 2018 bedraagt...