Wetsvoorstel Wet Herziening Partneralimentatie

Wetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie   De maatschappij roept om een wijziging van de huidige alimentatieregels De maatschappelijke, politieke en economische houdbaarheid van een  langlopende partneralimentatie begint langzaam te verlopen. Met de vergrijzing van de bevolking, hogere levensverwachtingen en hogere pensioenleeftijden dienen mensen langer te blijven werken. Deze arbeidskracht is straks ook hard nodig om de...

Is partneralimentatie fiscaal aftrekbaar?

Is partneralimentatie fiscaal aftrekbaar? Na een echtscheiding blijven ex-partners een onderhoudsverplichting over en weer houden. Indien een van de ex-partners niet voldoende inkomsten heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien, kan er een verplichting tot partneralimentatie betaling ontstaan. Is deze partneralimentatie fiscaal aftrekbaar? Fiscale gevolgen De partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar bij de alimentatieplichtige. Deze...

Wanneer stopt de alimentatieplicht?

Wanneer stopt de alimentatieplicht? De verplichting om partneralimentatie te betalen aan een ex-partner kan om verschillende redenen vervallen. Hier zetten we ze voor je op een rijtje. Einde looptijd De alimentatieverplichting vervalt in eerste instantie nadat de door de rechtbank vastgestelde looptijd danwel de overeengekomen looptijd is verstreken. Hoe lang deze looptijd is, hebben we...

Indexatie van alimentatie

Indexatie van alimentatie Kinderalimentatie en ook partneralimentatie is jaarlijks onderhevig aan een indexatie die in november wordt bekend gemaakt. De alimentatie wordt geïndexeerd  om de koopkracht van de alimentatie te behouden. De indexatie is enkelvoudig dus wordt berekend over de alimentatie van het voorafgaande jaar. De indexatie over 2017 bedroeg 2,1% en over 2018 bedraagt...

Hoe lang loopt de partneralimentatie verplichting?

Hoe lang loopt de partneralimentatie verplichting? Bijgewerkt: 20 juli 2018 Duur huwelijk vijf jaar of korter De duur van de partneralimentatieverplichting is afhankelijk van de duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Heeft het huwelijk korter dan vijf jaar geduurd en zijn er uit dat huwelijk geen kinderen geboren dan is de wettelijke duur van...