Co-ouderschap belangrijk begrip bij kinderbijslag, heffingskortingen en toeslagen

Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap is een begrip dat niet in de wet staat. Het wordt wel heel vaak bij scheidingen gebruikt.

co-ouderschap - VertrOuders

Er is dus geen echte definitie van co-ouderschap. Het dichtst komt de opsomming van de volgende elementen in de buurt:

  • de ouders wonen gescheiden;
  • de ouders verzorgen en voeden hun kinderen samen op;
  • de kinderen verblijven – ongeveer even vaak – bij de ene als bij de andere ouder;
  • de afspraken hierover zijn vastgelegd in een ouderschapsregeling die door beiden ouders is ondertekend of een uitspraak van de rechter.

Dit is tenminste de omschrijving die de Belastingdienst voor haar faciliteiten met betrekking tot heffingskortingen en toeslagen aanhoudt. De Belastingdienst Toeslagen en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gebruiken deze definitie ook op deze wijze.

Met “ongeveer even vaak” wordt een verdeling van tenminste 3 dagen (dag en nacht) per week bedoeld. De invulling hiervan staat vrij. Ouders kunnen afspreken dat zij ieder de kinderen om de week een hele week hebben.

Co-ouderschap en omgang

Het co-ouderschap wordt in het dagelijkse leven vaak minder strikt gezien. Dan vinden ouders zich vaak al co-ouders als ze samen hebben afgesproken om de kinderen samen op te voeden en te verzorgen. Indien de feitelijke zorg niet gelijk verdeeld is, is er officieel sprake van een omgangsregeling. Het is maar welke naam je het beestje geeft.

Waarvoor is co-ouderschap van belang?

Zoals gezegd is de genoemde definitie wel van belang voor diverse fiscale regels. De regelingen zijn hieronder kort genoemd. In de kennisbank zijn diverse artikelen opgenomen over deze regelingen.

Kinderbijslag

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Huurtoeslag

Kinderopvang-toeslag

Voor het kindgebonden budget heeft een co-ouderschap geen invloed. Alleen degene die de kinderbijslag hebben aangevraagd ontvangen het kindgebonden budget.

Alternatieven

Indien er geen sprake van co-ouderschap is omdat de kinderen minder dan 3 dagen bij de ene ouder verblijven, kunnen de kinderen op verschillende adressen worden ingeschreven. Ik bedoel daarmee dat het ene kind bij de ene ouder en het andere kind bij de andere ouder wordt ingeschreven. Dit hoeft verder geen enkele invloed te hebben op de rechten om de kinderen te zien of om daarover te beslissen. Dit regel je samen in de ouderschapsregeling.

Please follow and like us:
0

Geef een reactie