Na scheiding trekken kinderen regelmatig (tijdelijk) bij hun ouder(s) in.

Zelf krijg ik hierbij gelijk het beeld op mijn netvlies van Kees van Kooten als Carla van Putten met parelketting en al en Wim de Bie als haar zoon Frank die liever met een lekkere blonde ronde vriendin zou samenwonen dan met zijn moeder. Maar daar wordt hij dan ook voor behandeld …

Carla en Frank van Putten - Weer terug je moeder

Overigens geloof ik niet dat zoon Frank ooit het huis heeft verlaten voor een relatie met een lekkere blonde ronde vriendin. Eigenlijk klopt dit beeld niet met de blog die ik wil schrijven. Hoewel misschien ook wel. Frank is natuurlijk niet het toonbeeld van een man die het heeft gemaakt in het leven en de frustratie druipt van hem af. Ik kan me voorstellen dat als je na een scheiding weer bij je ouders intrekt, dit gevoel – naast de normale rollercoaster aan gevoelens die bij scheiding langskomen – je ook bekruipt.

Na scheiding trekken toch veel mensen tijdelijk bij hun moeder, vader of ouders in. Soms met hun kinderen, soms niet. Ik wil in deze blog niet het “ganzenbord-gevoel-van-terug-naar-af” bespreken maar de financiële en fiscale consequenties die deze stap tot gevolg kan hebben voor zowel kind als ouder(s).

Laat ik met een voorbeeld beginnen

Carla van Putten

Carla van Putten heeft de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en ontvangt AOW en pensioen. Haar man is al een tijd geleden overleden. Zij heeft haar eigen huis met een kleine hypotheek en een vermogen van € 50.000.

Frank van Putten

Haar zoon Frank is 40 en gescheiden. Hij is na de scheiding bij zijn moeder ingetrokken. Hij heeft zich op haar adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

Zijn twee minderjarige kinderen wonen 50% bij hun moeder en 50% bij hun vader. Of beter bij hun vader en hun oma.

Nog even van belang: Frank en zijn ex-echtgenote zijn dit jaar geen fiscaal partner meer van elkaar geweest en Frank en Carla hebben verder geen andere fiscale partners gehad dit jaar.

Carla en Frank van Putten – parkeren

Financiële en fiscale gevolgen van samenwonen

Doordat Frank bij zijn moeder is ingetrokken en zich ook op hetzelfde adres heeft ingeschreven, kunnen zij samen voor diverse instanties als “samenwonend” worden gezien en dat kan consequenties hebben.

AOW

Voor de AOW is het feit dat iemand samenwoont en beiden een bepaalde bijdrage aan het huishouden leveren al voldoende om als samenwonend te worden gezien. De AOW wordt in dat geval dan gehalveerd. Voor de AOW worden kinderen of kleinkinderen die bij hun ouder of grootouder wonen niet als partner gezien. Carla behoudt daarom in dit geval haar volledige AOW voor een alleenstaande. Ook voor haar pensioenuitkering heeft dit geen gevolgen.

Bijstandsuitkering

Voor een bijstanduitkering worden moeder en zoon ook niet als samenwonend gezien maar het feit dat er een mede-bewoner is waarmee de woonkosten kunnen worden gedeeld (kostendeler), heeft wel invloed op de hoogte van een bijstandsuitkering. Voor de bijstandsuitkering is het tevens van invloed of er een minderjarig kind op hetzelfde adres is ingeschreven.

Fiscaal

Moeder en zoon zijn in principe ook geen fiscaal partner en toeslagpartner van elkaar. Dit verandert wel als ook een minderjarig kind van Frank op hetzelfde adres staat ingeschreven. Dan zijn zij opeens wel fiscale partners en toeslagpartners.

Indien Carla nog gehuwd was dan zou Frank nooit fiscaal partner van haar kunnen worden omdat je maar één fiscaal partner tegelijk kan hebben. Hetzelfde geldt natuurlijk als Frank nog gehuwd is met zijn vrouw en het verzoek tot scheiding nog niet is gedaan.

Omdat zijn kind(eren) niet bij Frank staan ingeschreven (hij kan daarom geen kinderbijslag aanvragen) zal Frank geen aanspraak kunnen maken op een kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop.

Gevolgen van geen fiscaal partnerschap zijn

Inkomstenbelasting Box 1

Omdat zij geen fiscaal partners van elkaar zijn, zal het eigen woning forfait en de hypotheekaftrek geheel aan Carla toekomen. Tevens behoudt zij haar eventuele heffingskortingen zoals de algemene heffingskorting, de ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting.

Voor Frank zal te betalen of ontvangen partneralimentatie fiscaal alleen aan hem worden toebedeeld.

Heffingskortingen

Ook aan hem komen eventueel de heffingskortingen zoals algemene heffingskorting, arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting toe. Van de laatste heffingskorting kan alleen sprake zijn bij een co-ouderschap.

Inkomstenbelasting Box 3

Beiden hebben een eigen vrijstelling voor het vermogen in box 3 van iets meer dan € 30.000 en mogen die niet samenvoegen. Carla zal daarom voor een vermogen van ongeveer € 20.000 worden belast in box 3.

Weer terug naar je moeder - VertrOuders

Gevolgen van geen toeslagpartner zijn

Ook zijn zij geen toeslag partners van elkaar. Dit betekent dat er voor de eventuele zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag niets wijzigt.

Huurtoeslag

In het geval dat Carla een zelfstandige huurwoning heeft en huurtoeslag ontvangt, wordt haar zoon als mede-bewoner gezien. Dit is een andere status dan toeslagpartner maar heeft wel gevolgen voor de huurtoeslag. Het inkomen van Frank wordt in dat geval bij het toetsingsinkomen van Carla opgeteld. Het vermogen van Frank telt niet meetelt niet mee bij de beoordeling van de huurtoeslag. Het is verstandig om in dit geval snel een herberekening te maken anders zal naderhand een deel van of de gehele toeslag moeten worden terugbetaald.

Gevolgen van inschrijving van een kind bij Carla

Zodra Frank een of meerdere kinderen inschrijft op het adres van zijn moeder wordt hij met zijn moeder fiscaal partner en daarmee ook toeslag partner. Dit is overigens alleen het geval indien een van hen geen andere fiscale partner heeft.

Dit heeft consequenties die goed doordacht moeten worden.

Inkomstenbelasting Box 1

Fiscaal kunnen er een paar voordelen zijn. Indien Frank een hoger inkomen heeft dan Carla, kan de hypotheekaftrek op het inkomen van Frank worden genoten. Het eigen woningforfait weer op het inkomen van Carla. Zo kan optimaal van de tariefschijven gebruikgemaakt worden. Ook eventuele betaling of ontvangsten van partneralimentatie die Frank moet afdragen kunnen optimaal verdeeld worden over het inkomen.

Inkomstenbelasting Box 3

Voor box 3 geldt dat Carla en Frank een gezamenlijke vrijstelling hebben van ruim € 60.000. De vrijstelling voor het vermogen mogen zij zelf inzetten zoals zij dat wensen. Indien Frank geen vermogen heeft kan de gehele vrijstelling aan Carla worden toebedeeld zodat zij niet zal worden belast in box 3.

Heffingskortingen

Door het fiscaal partnerschap komt de eventuele alleenstaande ouderenkorting voor Carla te vervallen te vervallen. Frank heeft geen recht meer op de inkomensafhankelijke combinatiekorting omdat hij een fiscaal partner heeft (zijn moeder) met een lager inkomen. Indien het kind langer dan 6 maanden op het adres van Carla is ingeschreven kan zij wel recht krijgen op deze heffingskorting.

Overige heffingskortingen zoals de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en ouderenkorting blijven van toepassing. Deze zijn inkomensafhankelijk.

Kinderbijslag

Door de inschrijving van een kind op het adres van Carla kan door Frank kinderbijslag worden aangevraagd voor dat kind. Daarmee kan een recht ontstaan op een kindgebonden budget. Omdat er sprake is van een fiscaal partnerschap kan er geen aanspraak op de alleenstaande ouderkop worden gedaan.

Toeslagen

Ook voor de toeslagen worden Carla en Frank toeslagpartners. Dit kan gevolgen hebben voor de toeslagen omdat opeens beide inkomens en vermogens meegewogen kunnen worden. Vaak is er wel een hoger maximum inkomen en vermogen voor partners, zodat dit indien een van hen geen inkomen heeft soms ook weer gunstig kan zijn. Als Carla niet werkt kan dat voor de kinderopvangtoeslag gevolgen hebben. Dit is namelijk een vereiste omdat er vanuit wordt gegaan dat je anders zelf in de opvang kan voorzien.

Vrijwillig kiezen voor fiscaal partnerschap

Frank en Carla zouden ook vrijwillig voor een fiscaal partnerschap kunnen kiezen. Zij moeten dan een samenlevingsovereenkomst bij de notaris laten opstellen of een geregistreerd partnerschap met elkaar aangaan. De gevolgen zijn dan hetzelfde als hierboven omschreven.

Erf- en schenkbelasting

Voor de erfbelasting en schenkbelasting heeft het geen zin om fiscaal partners van elkaar te worden. In speciale wetten die gelden voor deze belastingen zijn uitzonderingen gemaakt voor een ouder-kind relatie. De gewone vrijstellingen en tarieven die gelden voor ouder-kind verkrijgingen blijven van toepassing. De verhoogde partnervrijstelling is dus niet van toepassing.

Tijdelijke situatie en eigen huis

Vaak zal het wonen bij ouders een tijdelijk karakter hebben. Vaak is het een eerste stap om een scheidingsituatie niet te laten escaleren en elkaar een beetje rust te gunnen. In zo’n geval staat iemand vaak nog ingeschreven op het oude adres en is de woning ook nog niet verdeeld of verkocht.

In zo’n geval is er vaak nog steeds sprake van een fiscaal partnerschap met de “oude” partner.

Dit kan bepaalde voordelen hebben maar ook gevolg hebben dat er geen aanspraak op bepaalde toeslagen kan worden gemaakt.

Het is daarom verstandig om al direct na het besluit tot scheiding een aantal voorlopige voorzieningen te treffen anders snijden jullie elkaar in de portemonnee. Het moet dan wel duidelijk zijn dat de scheiding ook doorgezet zal worden. Ook indien er sprake is van een time-out is het verstandig om goed naar de consequenties te kijken en na te gaan of er geen betere opties zijn voor de overbruggingsperiode.

Scheidingsbemiddeling en Mediation Amsterdam

Meer informatie

Op de website van VertrOuders staat meer informatie over het fiscaal partnerschap en toeslagpartners en de verschillende fiscale faciliteiten. VertrOuders kan met jullie meedenken om de overbruggingsperiode en de eventuele scheiding fiscaal en financieel zo goed mogelijk te regelen. Daarnaast zijn wij ook thuis in de emotionele aspecten en praktische afhandeling van de scheiding. Je kan altijd een afspraak maken voor een gratis en vrijblijvend informatiegesprek.

Onze insteek is om partner zo goed mogelijk uit elkaar te laten gaan indien dit hun keuze is en hen vervolgens als ouders te begeleiden naar een gezamenlijk ouderschap. Zo kunnen we samen voorkomen dat de kinderen het slachtoffer worden van een scheiding waar zij niet voor hebben gekozen.

Contact met VertrOuders

Please follow and like us:
error0

Geef een reactie