Is partneralimentatie fiscaal aftrekbaar?

Na een echtscheiding blijven ex-partners een onderhoudsverplichting over en weer houden. Indien een van de ex-partners niet voldoende inkomsten heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien, kan er een verplichting tot partneralimentatie betaling ontstaan. Is deze partneralimentatie fiscaal aftrekbaar?

Partneralimentatie - VertrOuders Kennisbank

Fiscale gevolgen

De partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar bij de alimentatieplichtige. Deze kan de betaalde partneralimentatie jaarlijks in aftrek brengen voor de inkomstenbelasting terwijl de alimentatiegerechtigde de ontvangen alimentatie als inkomen dient op te geven voor de inkomstenbelasting.

Kinderalimentatie is niet aftrekbaar. Het betreft hier de gewone kosten voor het levensonderhoud van de kinderen.

Fiscaal spelen met partner- en kinderalimentatie 

Het feit dat de partneralimentatie fiscaal aftrekbaar is, geeft veel mogelijkheden om hier creatief mee om te gaan. Indien er een groot verschil in inkomen is kan het interessant zijn om de kinderalimentatie te verlagen en de partneralimentatie verhogen. De alimentatie kan dan op het hoogste inkomen worden afgetrokken en de bijtelling op het lage inkomen zal lager belast zijn. Eventueel kan het verschil dan weer worden verrekend. Dit kan wel weer gevolgen hebben voor de toeslagen en heffingskortingen maar ook dat kan dan weer worden gecompenseerd.

Dit zijn vrij ingewikkelde berekeningen maar soms wel de moeite waard om te berekenen. Bij VertrOuders hebben we de juiste rekenprogramma’s om deze berekeningen voor jullie te maken. 

Welke onderhoudsverplichtingen mag je aftrekken?

 • partneralimentatie die periodiek heeft plaatsgevonden (en losse aanvullingen daarop)
 • een afkoopsom van partneralimentatie aan je ex-partner of een koopsom voor een lijfrente die gestort is bij een verzekeraarIn de volgende gevallen is dit niet geldig:
  • je betaalt de afkoopsom terwijl je duurzaam gescheiden leeft.
  • je woont ongetrouwd samen met je ex-partner.
 • ouderdomspensioen dat je als partneralimentatie doorbetaalt
 • betalingen voor de verrekening van pensioenrechten, lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen waarvan je de betaalde premies eerder hebt afgetrokken
 • bijstand die de Sociale Dienst aan je ex-partner heeft betaald en nu op jou worden verhaald
 • een deel van het eigenwoningforfait, als je ex-partner in de (eigen) woning blijft wonen.

Welke kosten mag je niet aftrekken?

 • Advocaat- en proceskosten om de alimentatie vast te stellen, te verlagen of te beĆ«indigen.

Please follow and like us:
0

Geef een reactie