Voorafgaand aan het begin van het mediationtraject of scheidingsbemiddelingstraject zullen partijen een mediation overeenkomst tekenen. De mediator zal met partijen stilstaan bij de inhoud van deze overeenkomst. Op onze pagina over mediation is hierover meer informatie opgenomen.

Korte inhoud mediationovereenkomst

In de overeenkomst staan de afspraken over de opdracht aan de mediator. Hierin staan de kosten van de mediation en wie die kosten draagt. Als de partijen samen de kosten dragen dan is de verhouding waarin in de kosten wordt bijgedragen opgenomen. Ook is het probleem dat tussen partijen speelt kort omschreven. Uiteraard is de opdracht aan de mediator duidelijk omschreven.

In de mediation overeenkomst en het bijbehorende mediation reglement wordt gewezen op de vrijwillige deelname van partijen. Tevens wordt verwezen naar de inspanningsverplichting die partijen zijn overeenkomen. Ook de vertrouwelijkheid ten aanzien van hetgeen tijdens de mediation wordt besproken, is opgenomen. Verder wordt verwezen naar het verbod om tussentijd acties te ondernemen die de mediation kunnen schaden.

 GRATIS EN VRIJBLIJVEND INFORMATIE GESPREK 

mediation overeenkomst

Model mediation overeenkomst

Een voorbeeld van de modelovereenkomst mediation is hier als pdf bestand bijgevoegd:

 Model Mediationovereenkomst

Contact

Misschien willen jullie meer informatie hebben over de mediationovereenkomst? Zijn jullie ge├»nteresseerd in onze mediation werkzaamheden?  Jullie kunnen dan telefonisch contact met ons opnemen. Jullie kunnen ons ook mailen of het onderstaande contactformulier invullen waarna wij zo spoedig mogelijk contact met jullie zullen opnemen. Ook als jullie direct gebruik wensen te maken van een gratis en vrijblijvend intake gesprek, kunnen jullie dit aangeven in het contactformulier.