Nalatenschappen

Naast scheidingen zijn wij tevens gespecialiseerd in estateplanning, erfrecht en nalatenschappen. Voor al uw vragen over deze onderwerpen kan je bij ons terecht.

We staan je bij bij de afwikkeling van nalatenschappen of de uitoefening van je taak als executeur. Uiteraard kunnen wij ook de gehele afwikkeling van een nalatenschap van A tot en met Z regelen.

In het geval van onenigheid over de afwikkeling en verdeling van de nalatenschap kan mediation een heel goed middel zijn. Wij kunnen dan bemiddelen tussen de partijen die bij de nalatenschap zijn betrokken.