Onze visie in het kort

In onze visie is het primaire doel om de scheiding niet te laten escaleren. Er moet een veilige basis worden gecreëerd voor jullie kinderen en voor jullie zelf.

In onze visie is het gezamenlijke doel het middel. Het meest voor de hand liggende gezamenlijke doel is natuurlijk de kinderen. De zorg om het welzijn van de kinderen, zal er voor zorgen dat jullie je allebei willen inspannen om dat doel te bereiken.

We besteden ruime aandacht aan de wens om te scheiden en de onderliggende oorzaak. Welke onderlinge spanningen zijn er en op welke wijze verloopt de communicatie. We kijken ook de mooie momenten van jullie relatie. Hierin vind je namelijk jullie gezamenlijke belangen. Zo proberen we het vertrouwen in elkaar en de manier van communiceren te herstellen. Op die manier kan er een solide basis ontstaat voor de overgang van jullie relatie als partner/ouder naar jullie relatie als ouder van jullie kinderen.

“Jullie zijn straks geen partner meer van elkaar. Wel blijft jullie “relatie” als ouder van jullie kinderen.”

De verwerking van de scheiding zal hierdoor soepeler verlopen. Jullie zullen sneller vrij zijn van deze relatie. Er is dan weer ruimte om jullie eigen levens op pakken en te streven naar jullie eigen geluk.

In onze visie is een gelukkige ouder de basis voor een gelukkig kind.

Door aandacht eveneens aandacht te besteden aan de vragen en angsten van jullie kinderen, zorgen we ervoor dat ook voor hen het scheidingsproces soepel verloopt.

In de rest van het scheidingstraject proberen we jullie zoveel mogelijk te ontzorgen. We nemen jullie gestructureerd en stap voor stap aan de hand door de zaken die geregeld moeten worden. Alle zakelijke en praktische aspecten komen aan de orde: verdeling van de boedel en het huis of andere oplossingen, haalbaarheid van de hypotheek, kinderen en partneralimentatie, fiscale aspecten, pensioenen en verzekeringen natuurlijk de omgang- of ouderschapsregeling. Afspraken worden ondubbelzinnig vastgelegd en juridisch getoetst. De wettelijke regels zijn daarbij nooit het uitgangspunt maar slechts een grens of scenario dat als backup geldt als jullie er samen niet uitkomen.

Na een jaar zal er een evaluatie plaatsvinden om te kijken of de afspraken nog steeds praktisch zijn en door jullie beiden worden gedragen.

 

CONTACT MET VERTROUDERS – KLIK HIER    

 

 

Onze Visie - focus op een gezamenlijk doel: de kinderen en bouwen aan een nieuwe relatie als ouder

Onze visie ten aanzien van de traditionele manier van uit elkaar gaan

Ieder een eigen advocaat

Bij de traditionele manier van scheiden, hebben beide partners hun eigen advocaat. De advocaten onderhandelen samen over de scheiding.

Nadeel: wettelijke regels als uitgangspunt ipv creativiteit en jullie eigen wensen.

Volgens onze visie is het nadeel van deze manier van scheiden is dat er heel erg naar de wettelijke regeltjes wordt gekeken. Vanuit die regeltjes wordt naar een oplossing gezocht. Dat kan creatiever!  Daarbij komt dat de belangen van de partijen soms wat te enthousiast worden verdedigd door de partij-advocaat. Er ontstaat dan een loopgraven-oorlog die de situatie doet escaleren in plaats van oplossen.

 

Bij samenwoners worden de zaken vaak onderling geregeld. In de basis natuurlijk de meest ideale wijze. Helaas zijn er nauwelijks wettelijke regels voor ongehuwd samenwonenden. Ook zijn in relaties partijen zelden even goed in  de onderhandelingen en lopen de machtsverhoudingen nog al eens uit elkaar. Dit kan er voor zorgen dat partijen afspraken maken die eigenlijk maar voor één partij gunstig zijn. Eenmaal gemaakte afspraken zijn lastig te veranderen.

Partijen kunnen ook in een juridisch conflict verzeilen. Omdat bij samenwoners de wettelijke regels meestal niet gunstig zijn voor de partij die financieel afhankelijk is van de andere partij, zal er voor één van de partijen een ongunstige regeling uit voortvloeien.

“We gunnen jullie kinderen een liefdevolle bevlogen vader en moeder.”

Nadeel: geen contact met elkaar

Bij de aanpak met twee advocaten komen partijen nauwelijks met elkaar in contact. Dat is op de korte termijn vaak erg prettig. De advocaat is de deskundige. Die regelt alles! Men vertrouwt blind op zijn oordeel. Iedere partij probeert zijn/haar eigen zaak te winnen zonder naar de belangen van de andere partij om te kijken. En juist die aanpak en het gebrek aan contact tussen de partijen lost weinig op. Ergernissen die voor en tijdens de scheiding zijn ontstaan, blijven geheel intact.

Nadeel: het onderliggende conflict wordt niet opgelost

Het onderliggende conflict dat de partners hebben, de pijnpunten uit het verleden, het verschil in verwerking van de scheiding komen vaak in het geheel niet aan bod. Misschien wil een van de partijen zelfs überhaupt niet scheiden. Positieve punten worden al vaak helemaal niet belicht.

De kans is dan ook groot dat conflict helemaal niet worden opgelost. Als het conflict al niet tijdens de scheiding escaleert, kan dit vlak na de scheiding oplaaien. Sommige advocaten hebben daarbij ook nog een provocerende werkwijze die de situatie nog verder doet escaleren.

Nadeel: de rechter beslist – moet je dat willen?

Uiteindelijk zal een rechter moeten beslissen wie gelijk heeft. Dit is dan geen beslissing van de partijen zelf. De beslissing kan dan ook door één van de partijen als onrechtvaardig worden gezien. Misschien zijn zelfs beide partijen wel ontevreden over de uitspraak. Bij ongehuwden zal dit zelfs zeer voor de hand liggen.

Nadeel: Houdbaarheid van afspraken is vaak beperkt.  

De kans dat de uitspraak dan ook wordt geschonden is vrij groot.

 

“Hoe zullen jullie kinderen jullie als ouders beschrijven aan hun toekomstige partner?”

Het kan ook anders

In de loop der jaren zijn ook andere manieren van scheiden gevonden. Partijen kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk een advocaat in de arm nemen die als onpartijdige deskundige de scheiding regelt. Ook hier zijn vaak de wettelijke regels het uitgangspunt en de oplossing een juridische. Het voordeel is wel dat het proces niet escalerend werkt. Of de bodem voor toekomstige ergernissen wordt weggenomen, is geheel afhankelijk van de aanpak van de advocaat. Bij een strikt juridische aanpak zal dit niet het geval zijn.

 

Een nadere vorm is de zogenaamde collaboratie divorce of overleg scheiding. Partijen willen wel met elkaar in overleg maar kunnen dit door emoties of andere redenen niet. Beide nemen dan een advocaat maar spreken met deze advocaten gezamenlijk af dat zij geen vechtscheiding willen en dat zij onder begeleiding van hun eigen advocaat in overleg zullen treden. Dit is in mijn ogen een goede variant voor situaties waar een gelijkwaardig overleg niet mogelijk is of mediation niet is gelukt maar de situatie nog niet is geëscaleerd.

Mediation

Sinds de jaren 90, dus relatief kort nog, is mediation in opkomst in Nederland. Omdat bij mediation de basis ligt in het oplossen van het conflict door de partijen zelf, zal de oplossing door beide partijen beter worden gedragen. De oplossing is immers niet opgelegd door een derde partij. De kans dat de afspraken die zijn gemaakt ook daadwerkelijk worden nagekomen, is daardoor vele malen hoger.

Voordeel: goedkoper en duurzamer

Een ander voordeel van mediation is dat het over het algemeen vele malen goedkoper is dan de weg met twee advocaten. Het is al helemaal goedkoper dan een vechtscheiding of reparatie achteraf.

Bij een groot deel van de scheidingen in Nederland die door mediation worden opgelost, is men nog steeds bezig met de snelle afwikkeling van de scheiding. Hierbij komen de aan de scheiding ten grondslag liggende conflicten en gevoelens minder aan bod. In onze ogen is deze oplossing minder duurzaam.

Er is echter een tendens om dieper in te gaan op de emoties en meer aandacht aan de kinderen te besteden. Dit kunnen wij alleen maar aanmoedigen.

Voordeel: Sneller

Mediation is ook vaak sneller dan andere manieren van aanpak. Misschien lijkt het in het begin wat traag te gaan omdat er wordt stil gestaan bij de diepere oorzaken van de scheiding. Hierdoor ontstaat echter begrip. Dat begrip werk als versneller van het proces. De oplossing wordt vervolgens met hulp van de scheidingsspecialist door de partijen zelf gevonden. Dat maakt dat de afspraken veel meer door partijen gedragen worden en dus duurzamer zijn. Uiteindelijk neemt de gehele scheiding dan vaak ook veel minder tijd in beslag dan op andere wijzen.

Doorpakken maar niet te snel

Er zijn ook scheidingsbemiddelaars die adverteren met snel scheiden. Scheiden in 1 dag is mogelijk maar niet voor iedereen weggelegd. Ook wij bieden aan om een scheiding in 1 dag te regelen. We starten dan met een uitgebreide schriftelijke inventarisatie en een gesprek. Op basis daarvan gaan wij aan de slag en nodigen jullie op kantoor uit voor een intensieve dag waar we het gehele traject doorlopen en tevens met een financieel adviseur naar de financiële haalbaarheid van de afspraken wordt gekeken.

 

 

Voor de meeste mensen is uit elkaar gaan een proces waarbij veel emoties kunnen opspelen. Partijen lopen vaak niet synchroon in hun verwerkingsproces en hebben soms tijd nodig om beiden op een acceptabel emotioneel level te komen. Soms moeten zaken ook even bezinken. Te snel afspraken forceren kan de duurzaamheid van die afspraken in gevaar brengen. Voor hen is snel scheiden niet een verstandige optie.

Ik ben overigens wel voorstander van doorpakken in het proces zodat de scheiding in ieder geval vlot geregeld kan worden. Zo ontstaat minder irritatie bij degene die snel de scheiding wenst af te handelen. Degene die de scheiding nog heel lastig vindt, krijgt alle tijd om op een natuurlijke wijze met dit proces om te gaan maar vervalt niet in een weerstand die het gehele proces stopt. Voor iedereen is dit tempo anders.

Nadeel: Niet elke mediator heeft verstand van scheidingen

Bij een scheiding komen een hoop ingewikkelde onderwerpen samen zoals hypotheek, pensioen, alimentatie, woning, fiscaliteit, juridische regels. Niet iedereen heeft genoeg verstand van deze onderwerpen om hierover goede beslissingen te nemen. Daarom wil je ook begeleid worden door iemand die dat wel heeft en je behoedt voor onverstandige beslissingen. Helaas zijn mediators vaak geen scheidingsspecialisten. Sterker nog veel advocaten die echtscheidingen behandelen zijn het ook vaak niet.

Bij mediators zie je dat ze in zo’n geval terug vallen op een klassieke vorm van mediation en dat is achterover zitten en de cliënten samen naar een oplossing laten zoeken. Vaak blijkt dan achteraf dat de gevonden oplossing financieel niet haalbaar is of fiscaal onverstandig. Schakel daarom een scheidingsspecialist in die neutraal met jullie meedenkt.

 

 

Gratis en vrijblijvend Informatiegesprek – KLIK HIER 

 

Onze Visie - welzijn van de kinderen staat voor op

Onze visie

Van partnerrelatie naar ouderrelatie

Indien jullie het besluit hebben genomen om te gaan scheiden, willen jullie waarschijnlijk zo snel mogelijk en zo soepel mogelijk uit elkaar en de partnerrelatie verbreken. Misschien wil je de ander wel nooit meer zien of spreken. Misschien wil je eigenlijk niet scheiden en heb je moeite om van de partnerrelatie los te komen.. 

Heb je samen jonge kinderen dan blijf je door hen met elkaar verbonden. Waarschijnlijk vinden jullie het belangrijk om straks een goede ouder voor je kinderen te kunnen zijn. Voor je kinderen is het belangrijk dat je de kinderen ook een liefdevolle bevlogen vader of moeder gunnen en je ex-partner die rol ook laat innemen.

Focus op een gezamenlijk doel: de kinderen

Het gezamenlijk doel:
Het welzijn van de kinderen zal er naar onze visie namelijk juist voor zorgen dat jullie je samen willen inspannen om tot een goed resultaat te komen. Samen vechten voor het welzijn van jullie kinderen werkt ook verbindend.

Jullie hebben nog steeds een relatie, maar dan anders

Jullie hebben dus straks geen relatie meer als partner van elkaar en zullen elkaar op dat gebied moeten gaan loslaten. Wel blijft er een “relatie” met elkaar als ouder van jullie kinderen. En die relatie zal een groot deel van jullie leven en dat  van de kinderen bepalen. Jullie kinderen blijven immers de eerst komende tijd ook een middelpunt in jullie leven.

 

Niet eeuwig boos blijven

Het negeren van die relatie of het einde ervan, eeuwig boos blijven, de schuld van de breuk bij de ander neerleggen of elkaar zo veel mogelijk ontlopen en tegenwerken? Dit zal jullie eigen leven alleen maar ingewikkelder maken en jullie kinderen mogelijk zelfs schaden. Hoe gaan jullie dat doen als je kinderen afstuderen of trouwen? Vooral als jullie zich hebben voorgenomen om nooit meer met elkaar in eenzelfde ruimte te zijn? Gaan jullie dan allebei niet of trekken jullie strootjes? Hoe zullen jullie kinderen jullie als ouders beschrijven aan hun toekomstige partner?

In het beste geval zit in de relatie als ouder nog steeds een bepaalde vorm van liefde, respect en natuurlijk ook de organisatorische aspecten van een relatie. Misschien was dit juist het aspect waarop jullie relatie is gestrand! Met een beetje geluk zal er geen seksuele spanning meer zijn. Dat maakt het namelijk allemaal net wat ingewikkelder.

Pas als je je ex-partner kan loslaten en de breuk kan accepteren, is er weer ruimte voor een nieuw leven en je eigen geluk. Wij proberen daarom bij onze coaching de focus op jezelf te leggen en niet op je ex-partner!

“Jullie kinderen blijven de eerst komende tijd het middelpunt in jullie leven.”

Sommige spanningen verdwijnen; andere juist niet

Omdat jullie niet meer op elkaars lip zitten, zullen bepaalde spanningen mogelijk verdwijnen en kan het best zijn dat het organisatorische deel veel makkelijker loopt. Omdat het juist soms moeilijker is om te communiceren zullen bepaalde ergernissen juist kunnen ontstaan wat een en ander weer ingewikkelder kan maken.

Het kan heel goed zijn dat jullie relatie als partners is stukgelopen op het organisatorische gedeelte en de communicatie hierover. Dit aspect verdient dan meer aandacht om jullie relatie als ouders niet op hetzelfde punt te laten stranden.

Volgende relaties

Jullie relatie als ouder zal ook van invloed zijn op eventuele volgende relaties. Toekomstige partners kunnen zich achtergesteld voelen, moeite hebben met een stiefouderrol, alimentatieregeling, etc. Ook kan een nieuwe relatie een bedreiging vormen voor jullie relatie als ouder. Het is in onze visie daarom van belang om ook hier bij stil te staan.

Emotionele aspecten

Om een goede transitie van partner/ouder naar ouder te kunnen maken zijn, is het onze visie dat bij de scheiding ruime aandacht moet worden besteed aan de volgende aspecten:

  • Waarom gaan jullie scheiden?
  • Hoe kijken jullie tegen de scheiding aan?
  • Moet er per direct iets geregeld worden?
  • Wat ging er goed in jullie relatie als partner en wat ging minder?
  • Welke pijn- en conflictpunten zijn er nog tussen jullie?
  • Wat is jullie rol als ouder?
  • Hoe kijken de kinderen tegen de scheiding aan?
  • Hebben jullie hulp van een specialist nodig?

Met name de visie van de kinderen kan belangrijk zijn. Het is dan ook belangrijk om hen op enig moment in het proces te betrekken zodat zij kunnen aangeven wat hun wensen zijn.

Ik ben geen relatietherapeut en en onze dienstverlening is dan ook absoluut geen relatietherapie maar bepaalde aspecten uit de relatietherapie komen wel naar voren. Jullie bouwen immers aan jullie nieuwe relatie als ouders en communicatie is daarbij een belangrijke succesfactor.

Soms externe hulp nodig

Het kan zijn dat er meer issues spelen. Een van jullie kan volledig stagneren in de verwerking van de scheiding. Er kunnen oude trauma’s naar boven komen. Misschien is er sprake van een depressie of zelfs een gedragsstoornis of medisch probleem. Wij zijn specialist op het gebied van scheiden en weten van elke problematiek iets maar in sommige gevallen kan ik aanraden om een externe specialist in de schakelen.
Dat kan een coach zijn, een psycholoog, een huisarts, kindercoach of andere specialist.
In sommige gevallen kan ik tijdens de mediation adviseren om een externe deskundige op het gebied van financiën, pensioenen en dergelijke te raadplegen. Dit om een onafhankelijk advies te krijgen dat buiten de mediation staat. Ik behoud daarmee mijn neutraliteit en jullie zijn beter voorbereid om te kunnen onderhandelen.

In de meeste gevallen heb ik wel een specialist in mijn netwerk zitten. Jullie zijn uiteraard vrij om zelf iemand te kiezen indien jullie dit nodig achten.

 

“Feitelijk is er vaak geen enkel verschil tussen een huwelijk en samenwonen. Juridisch is er nog steeds wel een wereld van verschil.”

Praktische aspecten

Nadat deze vragen zijn beantwoord, kunnen we gaan kijken hoe we hier mee om moeten gaan. Ook kunnen we dan jullie rol als ouder gaan herdefiniëren. Verder gaan we samen gestructureerd op zoek naar oplossingen voor de praktische zaken. Daarbij moeten jullie denken aan het ouderschapsplan. Maar ook de woning, financiën, verdeling van de goederen, onderneming, pensioen en allerlei andere afspraken. Wij hebben het overzicht van alle zaken die geregeld moeten worden, jullie bepalen de volgorde, het tempo. Op dit gebied proberen we jullie zoveel mogelijk te ontzorgen en comfort te geven.

Afspraken vastleggen

Als afspraken leggen we vast in een vaststellingsovereenkomst/convenant/ouderschapsplan.

Evaluatie

In onze visie is nazorg heel belangrijk. Om succes voor de toekomst te garanderen, vraag ik jullie om na een half jaar of een jaar de afspraken met mij te evalueren. Eventueel kunnen die dan bijgesteld worden.

 

 

Voordelen

Deze vorm van scheidingsbemiddeling hoeft in onze visie niet meer tijd en geld te kosten dan een andere wijze van mediation of bemiddeling. Sterker nog! Ik ben van mening dat het anders aanvliegen van de scheiding uiteindelijk de boel gaat versnellen. Uiteindelijk zal het dus goedkoper worden.

Er is meer begrip voor elkaar en het vertrouwen in elkaar kan weer worden hersteld. De communicatie verloopt beter waardoor er minder misverstanden ontstaan. Misschien ontstaat er wel weer een gunfactor naar elkaar toe. Een en ander draagt ook positief bij aan de verwerking van de scheiding en de weg naar een nieuw leven zonder elkaar.

Voor ongehuwden is deze manier in mijn ogen de enige manier om tot redelijke afspraken te komen die uiteindelijk voor iedereen acceptabel zijn en recht doen aan de relatie die jullie hebben gehad. Feitelijk is er vaak namelijk geen enkel verschil tussen een huwelijk en een relatie zonder wettelijke basis. Juridisch is dit echter nog steeds een wereld van verschil. Denk maar aan de wettelijke regels voor partneralimentatie en gezag. Als je de wet zou volgen, zou dit niet altijd tot redelijke uitkomsten leiden. Alles jullie in alle redelijkheid naar elkaars behoeften en argumenten luisteren, is de kans op een redelijke uitkomst veel groter.

Contact

Hebben jullie vragen over onze visie of willen jullie gebruikmaken van een gratis en vrijblijvend informatiegesprek dan kunt jullie  contact met ons op te nemen of het onderstaande formulier invullen zodat wij contact met jullie kunnen opnemen: