Over ons: VertrOuders

Wij zijn de scheidingsbemiddelaar en mediator met de focus op het welzijn van de kinderen.

Het is de missie van ons om kinderen niet het slachtoffer te laten worden van de scheiding van hun ouders.

♦ VertrOuders is daarom een scheidingsspecialist en mediator met de focus op het welzijn van de kinderen.

♦ VertrOuders laat jullie vechten als leeuwen voor jullie kinderen; dus niet tegen elkaar maar samen en dat verbindt.

♦ Gelukkige ouders maken gelukkige kinderen.

♦ We besteden daarom relatief veel aandacht aan ergernissen, emoties en communicatie maar ook aan positieve dingen zodat jullie je weer als ouders met elkaar kunnen verbinden.

♦ VertrOuders behandelt jullie scheiding van A tot en met Z.

♦ Wij ontzorgen jullie.

♦ Ons streven om op zoek te gaan naar duurzame oplossingen en regelingen.

♦ Wij leveren maatwerk en proberen jullie niet in een juridisch keurslijf te proppen.

♦ Maatwerk hoeft niet duurder te zijn.

♦ Wij evalueren GRATIS na een jaar de gemaakte afspraken zodat deze op tijd kunnen worden bijgestuurd.

♦ Wij hebben flexibele openingstijden en flexibele locaties in Amsterdam en omgeving (o.a Haarlem, Gooi- en Vechtstreek, Almere, Noord-Holland, Utrecht).

 

Contact met VertrOuders             

 

Ervaringsdeskundige en gedreven

Over ons. Als gescheiden ouder ben ik ervaringsdeskundige. Eigenlijk ben ik niet echt gescheiden. Ik ben namelijk nooit gehuwd geweest. Voor mij heeft dat gevoelsmatig nooit verschil gemaakt en ben van mening dat het voor de afwikkeling van een relatie met kinderen niet moet uit maken of je wel of niet gehuwd was.

Ik ben geen directe ervaringsdeskundige op het gebied van vechtscheidingen. Gelukkig maar! Die heb ik namelijk zelf niet meegemaakt. Dat is overigens geen toeval. Daar hebben de moeder van mijn kinderen en ik destijds hard ons best voor gedaan en nog steeds moet dat worden onderhouden. Ik ben van mening dat dit ook voor jullie is weggelegd. Zolang jullie maar een gezamenlijk doel hebben. Bij ons was (en nog steeds is) dat gezamenlijke doel het welzijn van de kinderen.

 

Het kan en moet beter

Zelf heb ik dus geen vechtscheiding meegemaakt. Maar in de loop der jaren heb ik die wel van dichtbij bij anderen gezien. Zowel in de privésfeer als in mijn werk. Nog steeds ben ik overtuigd dat het bij elke scheiding anders kan. Sterker nog ik ben van mening dat het anders moet. Het is voor mij dan ook onbegrijpelijk dat er in Nederland in de afgelopen twintig jaar geen verbetering in de echtscheidingscijfers zijn gekomen. En dan bedoel ik niet minder scheidingen maar  minder vechtscheidingen!

Door het onrecht dat kinderen wordt aangedaan -zo zie ik het – ben ik super gedreven om met VertrOuders de strijd tegen vechtscheidingen aan te gaan. Naar mijn mening hebben kinderen immers het recht op liefde en aandacht van beide ouders. Het is de scheiding van de ouders, de kinderen hebben er zelf niet voor kunnen kiezen. Het is overigens niet zo dat alleen bij vechtscheidingen de kinderen slachtoffer zijn. Ook bij ogenschijnlijk vreedzame scheidingen kunnen kinderen enorme last hebben van de scheiding en hierdoor een trauma ontwikkelen.

 

Specialist in scheidingen

Specialist ben ik geworden door specialisatieopleidingen op verschillende gebieden. Ik heb jarenlange praktijkervaring in het notariaat met scheidingen en allerlei aanverwante zaken. Door die combinatie heb ik een ongekend brede scoop die het hele scheidingstraject omvat. Verder heb ik een enorme interesse in relatiepatronen, familiesystemen en communicatie en heb daar veel over gelezen en cursussen over gevolgd. Mijn specialisatie hierin zijn ongehuwde samenlevers en samengestelde gezinnen.

In sommige gevallen kan het verstandig zijn om naast het mediationtraject nog van een externe deskundige gebruik te maken.
Dit kan zijn om in het mediationtraject mijn neutraliteit als mediator te kunnen behouden maar extra kennis bij een van de partijen toch noodzakelijk acht. Soms kan het voor een partij ook verstandig zijn om een individueel coachings- of begeleidingstraject te volgen om de scheiding beter te kunnen verwerken. Ook voor specifiek financieel advies of waarderingen zal soms een specialist moeten worden ingeschakeld.

In mijn netwerk heb ik diverse specialisten die ik kan aanbevelen. Voor het indienen van het verzoekschrift tot scheiding bij de rechtbank maak ik eveneens gebruik van advocaten uit mijn netwerk. Uiteraard zijn jullie vrij om een eigen advocaat of specialist in te schakelen.

 

Andere aanpak

Met VertrOuders pakken we scheidingen met kinderen anders aan dan veel andere scheidingsbemiddelaars en advocaten op dit moment doen.

Het welzijn van de kinderen centraal

Zoals eerder gezegd, wij zijn scheidingsbemiddelaar en mediator met de focus op het welzijn van de kinderen. Bij ons staat het welzijn van de kinderen centraal. Zij mogen niet het kind van de rekening worden bij een scheiding.

Kinderen hebben niet zelf voor een scheiding van hun ouders gekozen. Hun toekomst is ook onzeker maar één ding mag niet veranderen: Zij hebben recht op de liefde en aandacht van beide ouders.
Ook als die ouders geen contact meer met elkaar willen hebben.

Zij moeten zich veilig voelen bij beide ouders. De kinderen moeten bij beide ouders de rust kunnen vinden die zij hard nodig hebben voor hun school, groei en ontwikkeling.

We willen voorkomen dat kinderen zich verantwoordelijk gaan voelen voor de scheiding van hun ouders. Ook mogen zij niet in een loyaliteitsconflict worden getrokken waarbij zij het gevoel krijgen te moeten kiezen tussen hun ouders. Dit komt vaak snel – en vaak onbedoeld – voor bij kinderen van gescheiden ouders.

Omdat te bereiken besteden we niet alleen veel tijd aan de kinderen en hoe zij in de scheiding staan. We besteden ook aandacht aan jullie als ouders.

 

 GRATIS EN VRIJBLIJVEND INFORMATIE GESPREK 

 

VertrOuders - over ons: focus op het welzijn van de kinderen

 

Van partners naar ouders

Jullie krijgen nieuwe rollen in jullie leven. Eerst hadden jullie een relatie als partners en daarnaast ook gezamenlijk ouders. Nu komt de relatie als partner te vervallen en daarmee verandert ook jullie rol als gezamenlijke ouders in een relatie met elkaar als gezamenlijke ouders. Dit heeft een hele andere dynamiek.

We gaan jullie laten vechten, vechten als leeuwen voor jullie kinderen. Niet tegen elkaar maar met elkaar. Vechten verbindt namelijk!

Wij maken samen het verschil

Om in die nieuwe relatie als gezamenlijke ouders een goede start te maken besteden we aandacht aan de conflictpunten tijdens jullie relatie als partners zodat die worden geneutraliseerd. Ook de onderlinge communicatie komt aan bod en we gaan samen ons best doen om die te verbeteren.

Ja, samen want de grootste inspanningen moeten in het begin van het traject van jullie komen en ik ga jullie daarbij helpen. Uiteindelijk zal de energie en investering die jullie moeten doen niet opwegen tegen het effect. Het klinkt overigens ingewikkelder dan het is. Het is geen therapie of coachingstraject. Het is gewoon een organisch onderdeel van het scheidings en mediationtraject waaraan we net iets meer energie in steken dan andere scheidingsbemiddelaars.

Door vrij te komen van elkaar maar wel te blijven communiceren, worden jullie vrij om jullie eigen toekomst te bepalen en staat de weg naar nieuw geluk op termijn weer open. Gelukkige ouders maken immers gelukkige kinderen.

 

Scheidingsbemiddeling, ook als jullie nooit gehuwd zijn geweest

Of jullie nou gehuwd waren, een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of “slechts” samenwoonden, wij maken daar in principe geen onderscheid in. De wet doet dat echter nog steeds wel. Partners die twintig jaar met elkaar hebben samengewoond en samen kinderen hebben, hebben andere rechten dan mensen die een aantal jaar met elkaar zijn gehuwd. Dat is niet altijd even redelijk. Feitelijk was er namelijk geen verschil in de relatie.

In sommige gevallen is één van de twee partners in onderling overleg gestopt met werken om voor de kinderen te zorgen. Deze heeft dan geen recht op partneralimentatie terwijl dat wel noodzakelijk  is om te kunnen overbruggen naar een situatie waarin deze persoon zich zelf kan onderhouden. Vaak heeft de man geen gezag en kan dit alleen maar krijgen door medewerking van de vrouw. De verleiding kan dan groot zijn omdat gezag in te zetten bij de onderhandelingen met alle schadelijke gevolgen van dien.

Wij zijn van mening dat vaak voor ongehuwden die uit elkaar gaan bemiddeling misschien nog wel belangrijker is dan voor gehuwden.

 

Regelen van A tot Z

VertrOuders begeleidt het gehele scheidingstraject van A tot en met Z. We evalueren de gemaakte afspraken na een jaar. Zo kunnen we die dan op tijd bijsturen. De agenda, aanpak en volgorde wordt steeds bepaald in overleg met jullie en in jullie tempo. Wel streven we er naar om – indien dit mogelijk en verstandig is – flink door te pakken zodat het traject niet stagneert.

Er zijn meer scheidingsbemiddelaars en mediators die de kinderen als focuspunt in het traject hebben. Gelukkig maar want het is ook hard nodig dat daar eindelijk eens de focus op komt te liggen. Wij verschillen in onze aanpak omdat wij gaan voor een duurzame oplossing. VertrOuders beperkt de onderzoeksfase in de mediation niet tot het minimum. En we proberen jullie niet in juridische standaard scheidingsconvenant en ouderschapsplan te vangen.

 

Contact

VertrOuders zit in Amsterdam en richten ons op Amsterdam en de wijde omgeving (o.a Haarlem, Gooi- en Vechtstreek. Almere, Noord-Holland en Utrecht).

Qua gesprekslocaties zijn we flexibel omdat we gebruik maken van een netwerk aan locaties zodat er altijd een geschikte locatie bij jullie in de buurt is. Ook qua tijden zijn we flexibel. Besprekingen kunnen zowel overdag als ‘s avonds en in het weekend worden gehouden.

Een informatie gesprek kan ook bij jullie thuis plaatsvinden indien jullie dit beiden wensen. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend. De bemiddelings- en mediationgesprekken doe ik liever niet bij jullie thuis. Het is belangrijk om tijdens de besprekingen een neutrale veilige omgeving te hebben. Jullie mogen niet steeds gestoord worden. Thuis is vaak een emotioneel beladen plek. Vooral als één van jullie het huis al heeft verlaten. Meestal lopen er ook kinderen rond die super nieuwsgierig zijn en graag aandacht willen hebben.

Hebben jullie vragen of willen jullie gebruikmaken van een gratis en vrijblijvend informatie gesprek dan kunt jullie  contact met ons op te nemen. Ook kunnen jullie het onderstaande formulier invullen zodat wij contact met jullie kunnen opnemen: