Pre-mediation

Voorkom het probleem voordat het probleem er is

Steeds vaker wordt mediation gebruikt om problemen voor te zijn. We noemen dit pre-mediation. Bijvoorbeeld bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Indien deze echt goed worden opgesteld en bijgehouden worden, zouden een hoop problemen al vooraf kunnen worden opgelost.
Nu worden veel regelingen juist niet in de huwelijkse voorwaarden opgenomen omdat mensen alle opties willen openlaten of voor het trouwen zich niet met dit soort dingen bezig willen houden. De huwelijkse voorwaarden zijn daarom vaak vrij standaard, heel juridisch of juist geschreven voor de situatie op het moment van trouwen terwijl er daarna een hoop kan veranderd kan zijn.

Juist in tijden van een relatiecrisis kan het om de tafel zitten en dingen vastleggen een hoop angsten wegnemen waardoor er meer ruimte voor het werken aan de relatie overblijft. Daarnaast zorgt een mediationtraject er voor dat de communicatie tussen partijen verbetert.

Voorkomen is beter dan genezen

Vaak kan je een probleem al heel vroeg aan zien komen. De meeste mensen zijn echter blind voor deze problemen en wachten tot het probleem zich aandient. Vaak is het dan al te laat om het probleem op te lossen.

Voorafgaand aan huwelijk of samenwonen

Door vooraf al met elkaar om de tafel te gaan zitten en bewust na te denken over valkuilen en hier afspraken over te maken kunnen veel problemen voorkomen worden. Vanuit die zienswijze is pre-mediation ontwikkeld. Mediation of gesprekken met elkaar voorafgaand aan een relatie of huwelijk. Hierin worden de verwachtingen en wensen uitgesproken, de inrichting van de financiële huishouding en toekomst. Tevens wordt gekeken hoe er met elkaar wordt gecommuniceerd, hoe jullie ruzie maken en dit weer bijleggen. Heel spannend allemaal; daarom gebeurd dit ook onder begeleiding zodat jullie hier sterker uitkomen.

Bij relatieproblemen of met oog op eventuele scheiding

Indien de relatie niet goed loopt is het weer een moment om pre-mediation uit de kast te halen. Wat is jullie situatie nu? Wat zijn jullie rechten en plichten? Hoe zou het zijn als jullie relatie zou stranden? De insteek is steeds om jullie relatie weer op de rit te krijgen door zaken die niet zijn uitgesproken naar boven te halen en bespreekbaar te maken.

Wat is het verschil met relatietherapie? In dit traject wordt ook naar vermogen en de financiële wensen en mogelijkheden gekeken. Dit zal bij relatietherapie zelden het geval zijn. De wijze waarop we met emoties omgaan komt dicht in de buurt van relatietherapie maar dat is toch ene vak apart. We zullen jullie dan ook doorsturen naar onze relatietherapeut van Liefdeswijs of een andere therapeut van jullie keuze indien dat nodig zal zijn. Ook kunnen we een gezamenlijk traject doen.