Privacystatement

VertrOuders Scheidingsspecialist Mediation en Scheidingscoach is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69483116.

Persoonsgegevens die VertrOuders verwerkt

VertrOuders verwerkt persoonsgegevens van degene die gebruik maken van onze diensten en/of van degene die deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • BSN-nummer
 • Identiteitskaartnummer of paspoortnummer, rijbewijsnummer
 • Bedrijfsgegevens

VertrOuders ontvangt bij het uitvoeren van haar diensten persoonsgegevens van haar opdrachtgever(s) en van de personen die direct of zijdelings betrokken zijn bij de opdracht zoals wederpartijen, kinderen, familie, adviseurs. Om zo goed mogelijke dienstverlening te kunnen geven, legt VertrOuders alle relevante gegevens over de scheiding, het geschil of de opdracht vast.

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens 

Naast gewone persoonsgegevens verwerkt VertrOuders ook bijzondere persoonsgegevens van haar opdrachtgevers. De volgende bijzondere persoonsgegevens kunnen worden gevraagd en gebruikt indien naar mening van VertrOuders van belang zijn voor de opdracht:

 • Inkomens- en andere financiële gegevens
 • Gegevens ten aanzien van relaties, kinderen en familie
 • Godsdienst en/of politieke voorkeur
 • Medische gegevens en/of gegevens over lichamelijke en geestelijke gesteldheid
 • Gegevens over gevoelens, meningen en standpunten
 • Strafrechtelijk verleden

VertrOuders zal met deze gegevens extra voorzichtig omgaan. Deze gegevens gebruikt VertrOuders alleen om uw belang(en) te behartigen. U kunt altijd kenbaar maken dat VertrOuders deze bijzondere persoonsgegevens niet meer mag verwerken. Dat zou dan kunnen betekenen dat VertrOuders u niet meer goed kan bijstaan en zelfs de opdracht zal moeten beeindigen.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag 

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Het op een juiste wijze uitvoeren van onze dienstverlening
 • Het op verzoek toezenden van een offerte en/of informatie
 • Opvolging op een verzonden offerte of toezenden van informatie
 • Telefonisch contact
 • Informeren over wijzigingen van of aanvullingen op onze dienstverlening
 • Contact met u opnemen of namens u een wederpartij aanschrijven

VertrOuders verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: verzoek of vraag, toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijk taak. De rechtmatige grondslag voor het verwerken van uw gegevens is de overeenkomst die VertrOuders met u aangaan.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot alle persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt VertrOuders ervoor dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijn

VertrOuders zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Dossier bij uitvoering van een opdracht: 7 jaar
 • Factuurgegevens: 10 jaar
 • Gegevens intake zonder opdracht: 2 jaar
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 2 jaar
 • Gegevens voor offertes en/of informatieverstrekking: 2 jaar
 • Informeren over wijzigingen van of aanvulling op onze dienstverlening: 2 jaar

Delen met derden 

VertrOuders verstrekt uw gegevens niet aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is het in overleg verstrekken van gegevens aan een scheidingsadvocaat of financieel adviseur.

Rechten van betrokkenen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij VerrtrOuders om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies 

VertrOuders gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens 

Wij controleren regelmatig of wij aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft neem dan contact op:

VertrOuders
Diamantstraat 183
1074GC Amsterdam
info@vertrouders.nl

06-23882306

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Amsterdam, mei 2018