Programma
SCHITTEREND SAMENWONEN

In de wet is weinig geregeld dus moet je het zelf regelen!

Helaas vergeten de meeste samenwoners dat te doen! Bij onze missie om kinderen geen  slachtoffer meer te laten worden van de scheiding van hun ouders, pas het ook om preventief te werk te gaan. Wij geloven niet dat we alle samenwoners voor eeuwig bij elkaar kunnen houden dus daar richten we onze energie niet op. Wel denken we dat alles een beetje beter geregeld is, het uit elkaar gaan een stuk beter verloopt. Daarom hebben we ons Programma SCHITTEREND SAMENWONEN ontwikkeld.

Bij overlijden is het vaak prima geregeld

De meeste samenwoners die een huis hebben gekocht wanen zich veilig. Zij hebben zijn bij de notaris geweest en hebben een samenlevingscontract getekend. Alles is dus goed geregeld!

Ja, als zij daarnaast ook een testament hebben gemaakt, is alles vaak goed geregeld als één van hen komt te overlijden! De kinderen of schoonouders kunnen je dan niet uit het huis zetten en als er pensioen is opgebouwd, heeft de overblijvende partner mogelijk ook nog een klein potje! Vaak is er ook nog een levensverzekering afgesloten op het leven van degene die het meest verdient om het huis niet alsnog te hoeven verlaten.

Bij uit elkaar gaan is het vaak waardeloos geregeld

Het contract wordt aan het begin van de relatie opgesteld. Er is net een huis gekocht. Men zit op een roze wolk en het geld is op. Daarbij komt dat de meeste mensen die samenwonen in het begin nog de wens hebben om te gaan trouwen maar vaak komt het daar niet van. Het samenlevingscontract wordt na de geboorte van de kinderen niet meer aan gepast en ligt ergens diep in een lade te verstoffen. Bij uit elkaar gaan is er dan geen regeling over de kinderen of over de financiën opgenomen. Ook kan er een scheefgroei in het vermogen zijn ontstaan.

Wettelijk (vogel)vrij

Als je toch uit elkaar gaat moet je dus van een samenlevingscontract weinig verwachten. Ook van de wet hoef je weinig hulp te verwachten. Dat heeft qua procedures zijn voordelen. Je hoeft niet met een advocaat naar de rechtbank voor de scheiding. Die kosten blijft jullie bespaard. Wel zullen jullie als er gezamenlijke minderjarige kinderen zijn een ouderschapsplan moeten opstellen. 

VertrOuders Mediation en scheidingsbemiddeling Amsterdam

Is er feitelijk een verschil tussen trouwen en samenwonen?

In mijn ogen is er tussen de meeste mensen die gehuwd zijn met kinderen en mensen die ongehuwd zijn met kinderen weinig verschil qua relatie.
Juridisch is er echter een wereld van verschil. Gehuwden zijn vaak in gemeenschap van goederen gehuwd of een variant hier op. De meeste goederen zijn dan van hen samen. Verder hebben zij over en weer recht op partneralimentatie, pensioenverevening en co-ouderschap. Gehuwden kunnen bij huwelijkse voorwaarden of bij scheiding in onderling overleg hiervan afwijken.

Bij ongehuwden is het vermogen vaak juist gescheiden en zijn alle hierboven genoemde rechten niet vanzelfsprekend. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Ik ben altijd al voorstander geweest dat iedereen zijn of haar eigen broek moet kunnen ophouden. Maar in sommige gevallen is dat niet redelijk.
Nog steeds komt het veel voor dat één van de partners – nog steeds vaak de vrouw – na de komst van de kinderen, minder gaat werken. Dit gebeurt vaak in onderling overleg.  Hierdoor ontstaat er een verschil in carrièrekansen, loopt de opbouw van het eigen vermogen en het pensioen scheef. Bij uit elkaar gaan heeft degene die minder is gaan werken daardoor mogelijk een achterstand in arbeids- en vermogensontwikkeling. De vraag is natuurlijk of dat redelijk is indien partners samenleefden alsof zij gehuwd waren.

Kinderen als ruilmiddel

Vervelender wordt het als het kind door de man niet erkend is en/of het gezag niet is aangevraagd. In dat geval heb je als man niets over het kind te zeggen. Sterker nog als het kind niet erkend is, ben je officieel geeneens vader van het kind. Betalen mag je vaak nog wel.

Wat in de praktijk dan vaak voorkomt is dat een moeder vervolgens het kind als wapen in de onderhandeling inzet: jij krijgt het vaderschap en/of gezag als ik geld krijg. Onnodig om te stellen dat dit riekt naar chantage. Deze reactie is wel begrijpelijk als de moeder financieel met haar rug tegen de muur staat. Toch mag dit nooit gebeuren!
Het  inzetten van het kind als onderhandelingsmiddel, zal in bijna alle gevallen schadelijk zijn voor het welzijn van het kind zelf. Het is dan ook beter om deze situatie van te voren te voorkomen.

Het regelen bij uit elkaar gaan; waarschijnlijk ben je te laat!

Als partijen op de hoogte waren van de risico’s en hier bewust voor hebben gekozen; prima! Hebben zij hier echter nooit bij stil gestaan dan vind ik dit een gemiste kans. Natuurlijk kunnen partners in onderling overleg nog van alles afspreken. De enige beperking zal dan zijn dat de overdracht van vermogen mogelijk als schenking voor de belastingdienst wordt gezien. Omdat het hier om het verzorgd achterlaten van een ex-partner gaat, ben ik daar overigens niet zo bang voor. Ik maak mij meer zorgen om de bereidheid van de partner om alsnog te delen terwijl hij of zij dat volgens de wet niet hoeft te doen.

Programma SCHITTEREND SAMENWONEN

Om de drempel voor samenwoners lager te maken om de zaken toch te regelen hebben we het Programma SCHITTEREND SAMENWONEN opgesteld en de eerste module van het programma geven we gratis weg!

Het programma bestaat uit een viertal modules.

1. Module Actuele Analyse

In de Module Actuele Analyse maken we op basis van jullie samenlevingscontract en testamenten (of het ontbreken daarvan) en een aantal vragen over jullie situatie een analyse van jullie actuele situatie. We laten jullie ook zien hoe jullie situatie zal zijn bij uit elkaar gaan en bij overlijden. Ook geven we jullie een aantal tips en overwegingen mee.

En het mooie is… we geven deze module gratis weg!
Waarom?
Omdat we het belangrijk vinden dat samenwoners zich bewust zijn van hun juridische situatie en we weten dat de meeste samenwoners dat niet zijn. We willen de drempel daarom zo laag mogelijk houden.

Het enige wat je hoeft te doen is ons te berichten dat je van ons aanbod gebruik wenst te maken. We nemen dan contact met je op om je telefonisch of per email een paar vragen te stellen en je ontvangt onze analyse op korte termijn. Deze module staat los van het programma dus je hoeft niet bang te zijn dat je aan de rest van het programma vastzit.

Ja, ik wil graag gebruik maken van jullie aanbod om gratis en vrijblijvend een Actuele Analyse van mijn situatie te ontvangen!

Aanbod GRATIS Actuele Analyse – KLIK HIER!

Mogelijk dat jullie na de ontvangst van de Actuele Analyse de behoefte hebben om dingen nader te regelen. Dan hebben wij de overige programmamodules voor jullie klaar staan. Welke module jullie kiezen hangt van jullie situatie en wensen af.

2. Module Overeenstemming

Om allerlei redenen kan het in een relatie lastig zijn om te zeggen wat je echt wilt. Je bent bang om de ander te kwetsen of de ander reageert altijd gekwetst. Je wordt altijd onderbroken of afgetroefd. Misschien ben je gewoon niet zo goed in voor jezelf opkomen. Het kan ook zijn dat je eigenlijk niet precies weet wat je wilt. Je weet alleen dat je het anders wilt.
Een voorbeeld hiervan is het regelen van een vangnetregeling bij uit elkaar gaan omdat één van de partners minder is gaan werken om voor de kinderen te zorgen.

Om dit soort zaken toch bespreekbaar te maken, kan het handig zijn om dit in het bijzijn van een neutrale derde te bespreken. In de Module Overeenstemming begeleiden we jullie bij lastige gesprekken. Het onderwerp wordt dan nooit persoonlijk maar blijft zakelijk en staat buiten jullie relatie. We maken daarbij gebruik van mediation technieken. 

3. Module Contract

Vaak heb je Module 2 helemaal niet nodig. Jullie weten welk probleem jullie willen oplossen. Samen kijken we wat jullie wensen zijn ten aanzien van jullie samenleving en hoe we die het beste kunnen vastleggen. 

4. Module Erven

Indien uit de Actuele Analyse blijkt dat jullie regeling negatieve gevolgen heeft bij overlijden dan kunnen we met jullie kijken hoe jullie dit in een testament kunnen vastleggen. We kunnen de hele tekst maken en die aan de notaris voorleggen of we kunnen alleen richting bepalen en de notaris het laten uitvoeren. Samen kijken we waar jullie voorkeur ligt.

Contact

Jullie kunnen contact opnemen voor vragen en meer informatie over ons Programma SCHITTEREND SAMENWONEN of de gratis Module Actuele Analyse aanvragen.