Scheiden voor 1 juli!

Waarom wil je de echtscheiding voor 1 juli aanhangig hebben gemaakt bij de rechtbank?

Je scheiding is pas rond op het moment dat de beschikking van de rechtbank in de burgerlijke stand van de gemeente is ingeschreven. Maar ook de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding is belangrijk. Vanaf dat moment komt de wettelijke gemeenschap van goederen te vervallen en is er sprake van een ontbonden gemeenschap. Jullie zij dan als het ware van tafel en bed gescheiden terwijl de hele scheiding vaak nog moet worden geregeld.

Waarom wil je dat dit voor 1 juli is gedaan?

Fiscale voordelen en toeslagen

Als alleenstaande ouder kom je in aanmerking voor een fiscale voordelen (heffingskortingen) en toeslagen (kindgebondenbudget en alleenstaande ouderkop).

Om voor het huidige jaar in aanmerking te komen voor deze voordelen is het van belang dat je minimaal een half jaar alleenstaand ouder moet zijn op 31 december. Dit betekent dat je uiterlijk op 1 juli van dat jaar alleenstaande ouder moet zijn.

Voorwaarden alleenstaande ouderstatus

Je zult dan op 1 juli aan de volgende voorwaarden moeten hebben voldaan:

  1. Eén van beide partners vóór 1 juli een ander (tijdelijk) woonadres moet hebben. De adreswijziging moet in de Gemeentelijke Basisadministratie bekend zijn.
  2. Het verzoek tot echtscheiding zal ingediend moeten zijn vóór 1 juli van dat jaar.

Van belang is dat het verzoek uiterlijk op de laatste werkdag van de rechtbank voor 1 juli zal moeten zijn ingediend bij de rechtbank. Samenwoners hoeven natuurlijk niet aan de tweede voorwaarde te voldoen.

Verzoekschrift

Op het moment dat het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend bij de Rechtbank hoeft er nog geen overeenstemming te hebben ten aanzien van de zaken die nog geregeld moeten worden. 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting dien je ouder te zijn. De voorwaarden hiervoor zijn dat er tenminste één kind tot 12 jaar op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie is ingeschreven. Verder mag je niet samenwonend zijn of de minstverdienende partner zijn.

Kindgebonden budget en alleenstaande ouderkop

Alleen alleenstaande ouders krijgen een extra kindgebonden budget. Ze ontvangen een alleenstaande ouderkop. De hoogte van de toeslagen zijn afhankelijk van het inkomen en het aantal kinderen dat op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie is ingeschreven.

CONTACT MET VERTROUDERS

Please follow and like us:
0

Geef een reactie