Toeslagpartner en scheiding

Een “fiscaal partner” bij toeslagen wordt een toeslagpartner genoemd. Ben je fiscaal partner van iemand dan ben tevens toeslagpartner van diegene. Toch zitten er subtiele verschillen in de regeling. Met name voor wat betreft het begin en einde van toeslagpartner zijn. Wat is het gevolg van toeslagpartner zijn? Het inkomen van je toeslagpartner wordt meegeteld voor de berekening van een toeslag. Dit heeft invloed op de hoogte van de toeslag.

Toeslagpartner en scheiding- VertrOuders Kennisbank

Ook kan je met terugwerkende kracht een toeslagpartner krijgen. Dit heeft gevolgen voor de al ontvangen toeslagen. Deze zal je dan mogelijk terug moeten betalen.

Het is daarom van belang dat je hier bij scheiding goed afspraken over maakt.

Wanneer ben je toeslagpartner van elkaar?

De voorwaarden voor het fiscaal partnerschap zijn zo goed als gelijk aan de voorwaarden voor de toeslagpartner. 

Gehuwd of geregistreerd als partner

Je bent toeslagpartner van elkaar als je gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap met elkaar bent aangegaan. 

Als je gehuwd bent maar met iemand anders samenwoont, kan je er niet voor kiezen dat die ander je toeslagpartner is. Je kan namelijk maar één toeslagpartner tegelijk hebben.

Ongehuwd samenwonend

Ook als je niet gehuwd bent en volgens de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres staat ingeschreven, kan je toeslagpartner van elkaar zijn.

Je bent toeslagpartner als je daarnaast aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet. Jullie zijn/hebben:

  • beiden meerderjarig en hebben een samenlevingsovereenkomst afgesloten dat notarieel is vastgelegd;
  • samen een kind (of het kind van de ander erkend);
  • beiden bij een pensioenfonds als pensioenpartners aangemeld;
  • samen eigenaar van de woning waarin jullie beiden wonen;
  • beiden meerderjarig en op het adres staat ook een minderjarig kind van één van jullie ingeschreven (samengesteld gezin) zonder dat er sprake is dat een van een onderlinge zakelijke huursituatie. Bij onderhuur is er dan ook geen sprake van een toeslagpartner;
  • je bent fiscaal partner voor de inkomstenbelasting van elkaar.
  • sinds het jaar ervoor al toeslagpartner van elkaar.

Je hoeft geen affectieve relatie te hebben om fiscaal partner te zijn. Je kan dus ook fiscaal partner met een ouder of kind zijn. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat je beiden op 31 december van het jaar ervoor beiden ouder dan 27 jaar was.

Iemand maar één fiscaal partner tegelijk hebben. Indien er meerdere huisgenoten zijn die aan één van de voorwaarden voldoen, dan dient er een keuze gemaakt te worden. Als iemand op je adres staat ingeschreven en dit adres alleen als postadres gebruikt dan ben je geen toeslagpartner van elkaar.

Wil je snel weten of en wie je toeslagpartner is? De Belastingdienst heeft een tool ontwikkeld waarmee je dit in een paar stappen kan bepalen.

Van af welk moment ben je toeslagpartners?

Hierin verschilt de regeling van het fiscaal partnerschap. Om te bepalen vanaf welk moment je toeslagpartner van elkaar bent, heeft de belastingdienst een handige schema opgesteld:

Het hangt ervan af of u daarvoor al samenwoonde:

Woont u nog niet samen?

Kijk bij uw situatie om te zien wanneer u toeslagpartner wordt.

Uw situatieDatum waarop u toeslagpartner wordt
Wij zijn getrouwd U bent toeslagpartner vanaf de 1e van de maand na uw trouwen. Of vanaf de trouwdag als dat de 1e van de maand was.Voor de huurtoeslag bent u pas toeslagpartners als u op hetzelfde adres woont.
Wij zijn geregistreerde partnersU bent toeslagpartner vanaf de 1e van de maand na registratie. Of vanaf de registratiedatum als dat de 1e van de maand was.Voor de huurtoeslag bent u pas toeslagpartners als u op hetzelfde adres woont.
Wij hebben een samenlevingscontract getekendU bent toeslagpartner vanaf de 1e van de maand nadat u op hetzelfde adres gaat wonen. Of vanaf de datum van samenwonen als dat de 1e van de maand is.
Wij hebben samen een huis gekocht, een kind gekregen of worden om een andere reden toeslagpartnersU bent toeslagpartner vanaf de 1e van de maand nadat u op hetzelfde adres gaat wonen. Of vanaf de datum van samenwonen als dat de 1e van de maand is.

Woont u al samen en wordt u toeslagpartner?

Dan gebeurt dat met terugwerkende kracht. Vanaf wanneer u toeslagpartner wordt, hangt af van hoe lang u al samenwoont.

Uw situatieDatum waarop u toeslagpartner wordt
Wij woonden dit jaar op 1 januari al samenU wordt met terugwerkende kracht toeslagpartner vanaf 1 januari.
Wij zijn dit jaar ná 1 januari gaan samenwonenU wordt met terugwerkende kracht toeslagpartner vanaf de 1e van de maand nadat u op hetzelfde adres bent gaan wonen. Of vanaf de dag van samenwonen als dat op de 1e was.

De belastingdienst geeft ook nog enkele handige voorbeelden op haar website:

“Voorbeelden

U woont vanaf 1 februari 2019 samen met iemand die nog niet uw toeslagpartner is. Op 1 juli trouwt u. Dan bent u elkaars toeslagpartner vanaf 1 februari 2019.

U woont op 15 november 2018 samen met iemand die nog niet uw toeslagpartner is. Op 1 augustus 2019 sluit u een samenlevingscontract bij de notaris. U bent dan elkaars toeslagpartner vanaf 1 januari 2019.

U woont vanaf 1 mei 2019 samen met iemand die nog niet uw toeslagpartner is. Op 1 augustus krijgt u samen een kind. Dan bent u elkaars toeslagpartner vanaf 1 mei 2019.”

Je kan dus met terugwerkende kracht toeslagpartners van elkaar worden. Dit kan gevolgen hebben voor al ontvangen toeslagen. Hierdoor is het mogelijk dat je een toeslag moet terugbetalen als je met terugwerkende kracht fiscaal partner van elkaar bent geworden.

Wanneer ben je geen toeslagpartners meer van elkaar?

Ook hierin verschilt de regeling van die van het fiscaal partnerschap.

Gehuwd of geregistreerd partner

Bij een huwelijk ben je geen toeslagpartner meer van elkaar als aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

  • Er is bij de rechtbank een verzoek gedaan tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed; en
  • jullie staan niet meer samen op hetzelfde adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie;
  • je hebt met Mijn toeslagen de officiële datum van de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding scheiding of scheiding van tafel en bed aan de Belastingdienst Toeslagen doorgegeven.

De ingangsdatum is de 1evan de maand na de ververhuizing.

Bij een geregistreerd partner is kan het verzoek van tot beëindiging via de rechtbank lopen of door middel van een overeenkomst die bij een advocaat of notaris is opgesteld. Voor de rest werkt het hetzelfde als bij een huwelijk.

Voldoe je niet aan de drie voorwaarden dan zal je pas geen toeslagpartner meer zijn na de officiële echtscheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Dat is dus nadat de beschikking van de rechtbank of overeenkomst tot ontbinding is ingeschreven in de registers van de gemeente waar het huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft plaatsgevonden. 

Voor de huurtoeslag geldt een andere regeling. Je bent dan geen toeslagpartners meer vanaf de 1e van de maand nadat een van de twee toeslagpartners is verhuisd. De voorwaarde is wel dat de verhuizing is doorgegeven aan de gemeente.

Ben je ongehuwd of niet geregistreerd als partner?

Je bent dan geen toeslagpartners meer vanaf de 1e van de maand na de verhuizing.

De voorwaarde is wel dat de verhuizing is doorgegeven aan de gemeente.

Toeslagpartner en scheiding

Hierboven heb je kunnen lezen wanneer je geen toeslagpartner meer bent van elkaar. Omdat het voor toeslagen over het algemeen gunstiger is om geen toeslag partner te hebben, zal dit van belang zijn. Het kan daarom ook handig zijn om bij de planning van de scheiding hier ook rekening mee te houden zodat jullie geen toeslagen laten liggen. Dit is namelijk voor jullie beiden vaak financieel voordeliger.

Je hebt kunnen lezen dat de scheidingsaanvraag voor de huurtoeslag niet van belang is zodat een feitelijke scheiding hier niet op hoeft te wachten. 

Bij de kinderopvangtoeslag hoeft een toeslagpartner niet altijd ongunstiger te zijn.

Door een scheiding ben je geen toeslagpartner meer van elkaar. Voor de berekening van de toeslagen wordt wel uitgegaan van het gehele jaarinkomen. Het gehele inkomen van je ex-partner telt dan dus mee maar wel alleen over de periode dat jullie toeslagpartners waren. Indien je de toeslagen vooraf hebt ontvangen kan er bij een stijging van het inkomen van je voormalige toeslagpartner dus te veel aan toeslagen zijn ontvangen en dient dit te worden terugbetaald.  

Het kan van belang zijn om hierover afspraken te maken bij de scheiding zodat je later niet voor verrassingen komt te staan!

Om dit te verduidelijken volgt hier een voorbeeld:

Je krijgt samen met je toeslagpartner zorgtoeslag. Jouw geschatte jaarinkomen is € 10.000 en dat van je toeslagpartner € 20.000. Vanaf 1 mei bent je na een scheiding geen toeslagpartners meer van elkaar. In eerste instantie wordt de zorgtoeslag tot 1 mei berekent op basis van het gezamenlijke geschatte jaarinkomen van € 30.000. De toeslag vanaf 1mei wordt berekent op basis van je geschatte inkomen van € 10.000.

Indien jouw inkomen gelijk blijft maar dat van je voormalige toeslagpartner aan het einde van het jaar hoger blijkt te zijn: € 40.000, wordt over de periode tot 1 mei uitgegaan van een inkomen van € 50.000 en na 1 mei van een inkomen van € 10.000. Dit kan tot gevolg hebben dat er over de eerste periode een bedrag aan te veel ontvangen toeslagen moet worden terugbetaald.

10% regeling

Als je door een onverwachte stijging in inkomen van bij een voormalige toeslagpartner aan het einde van het jaar toeslagen moet terugbetalen is dat natuurlijk vervelend.

In sommige gevallen kan je de belastingdienst verzoeken om die stijging niet mee te tellen voor je toeslag. Deze regeling heet de “10%-regeling”

De regeling geldt indien er sprake is van een oud toeslagpartner of oud mede-bewoner voor de huurtoeslag van wie het jaarinkomen met meer dan 10% is gestegen. In het eerder genoemde voorbeeld is dat bijvoorbeeld het geval. Je kan dan verzoeken om de extra € 20.000 niet mee te laten tellen in de berekening van het inkomen voor de toeslagen.

In de afspraken die je met je ex-partner over de financiële afwikkeling maakt bij scheiding, zou je een vangnet regeling kunnen opnemen voor het geval deze 10% regeling door de belastingdienst niet wordt gehonoreerd of voor het geval de stijging van het inkomen na scheiding lager dan 10% zal zijn.

Geef een reactie