UIT ELKAAR INTENSIEF

Ons zeer intensieve top-programma waarin we jullie acht sessies intensief begeleiden bij jullie gehele scheidingstraject en daar ook nog eens flink vaart achter zetten. In het programma staat steeds het belang van jullie kinderen en de rol van jullie als ouders centraal. We richten ons op verbinding als ouders niet op escalatie.

Wat doen we in het programma?

We zorgen dat jullie scheiding snel en soepel verloopt en hebben daarbij veel oog voor eventuele emotionele aspecten. Hiermee leggen jullie de basis voor de acceptatie, verwerking en een nieuwe start. Deze basis is belangrijk om elkaar los te kunnen laten zodat er ruimte ontstaat om er samen als ouders er voor de kinderen te zijn. Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij patronen in jullie relatie, begrip, vertrouwen en communicatie. Maar de dingen die jullie nog verbinden.

Natuurlijk komt er veel op jullie af bij de scheiding en moet er veel geregeld worden. Hierin brengen we jullie overzicht en structuur. We helpen jullie met de keuzes die gemaakt moeten worden. Natuurlijk begeleiden we jullie met de praktische afwikkeling.

Vervolgens maken jullie samen afspraken. Voor nu en voor de toekomst. Belangrijk is dat deze afspraken door jullie samen worden gedragen. Dan worden ze ook daadwerkelijk  nagekomen. Wij kijken kritisch naar de afspraken die jullie maken. Leggen deze ondubbelzinnig vast in een convenant en ouderschapsplan. Zo kan er later geen discussie ontstaan over de afspraken.

We hebben in dit programma meer tijd dan in de andere programma’s maar de gesprekken zijn wel korter op elkaar. Dit geeft jullie minder tijd om dingen te verwerken of een plaats te geven. Het voordeel is dat we de emoties intensiever kunnen begeleiden en snel kunnen inspringen op situaties.

Na de scheiding laten we jullie nog niet los. Een half jaar na de scheiding evalueren we met jullie hoe het gaat. Zo kunnen we snel dingen bijstellen indien dat nodig is. Op een later moment volgt een tweede evaluatie.

De techniek die we gebruiken is mediation.

 

 

Wat levert het jullie op?

Overzicht, rust en vertrouwen – we hebben een overzichtelijke flexibele module-structuur en passen de inhoud en volgorde van het programma aan jullie situatie en wensen aan
Loslaten – we zetten de eerste stappen in acceptatie en verwerking van de scheiding  
Actie – het programma maakt dingen los en zet jullie in beweging en het tempo is hoog maar de begeleiding intensief
Begrip en vertrouwen in elkaar – We herstellen voldoende begrip en vertrouwen in elkaar om escalatie te voorkomen en als ouders samen verder te gaan
Duidelijke afspraken – we maken samen duidelijke afspraken en leggen die ondubbelzinnig vast
Scheiding goed en snel geregeld

Kinderen

Jullie kinderen lopen als een rode draad door het programma. We luisteren naar hun wensen, we kijken ook naar jullie wensen met als uitgangspunt dat ieder kind beide ouders nodig heeft. Hoe en wanneer dat gaan we samen uitzoeken. We kunnen jullie kinderen niet gelukkig maken. Ze zullen ongetwijfeld verdrietig zijn en last krijgen van de scheiding. We kunnen wel een bijdrage leveren om dit effect tot het minimum te beperken. Jullie instelling is daarbij van cruciaal belang. Gelukkige ouders maken immers gelukkige kinderen.

Wat is jullie investering

Motivatie

Voor dit programma vragen we volledige commitment en inzet van jullie anders heeft deelname aan het programma geen enkele zin. Door de intensiteit van het programma ligt het tempo hoog en gebeurt er in korte termijn veel met je. Hiervoor zul je ruimte moeten maken in je leven anders zal het tempo aangepast moeten worden. Het voordeel is dat je veel intensiever met de scheiding bezig bent en daardoor betere en grotere stappen maakt.

Tijd

Het programma bestaat uit acht besprekingen van anderhalf tot twee uur. Daarnaast krijg je huiswerk mee, verwerken we de besprekingen en gegevens en stellen we de overeenkomsten op.
We streven naar twee bespreking per week zodat het programma met opstellen van stukken slechts vier weken tijd vergt. In overleg met jullie kan er op momenten ook meer of minder tijd tussen de gesprekken worden genomen. Wij zijn daar zeer flexibel in.

UIT ELKAAR IN 1 DAG

Wil je echt snel scheiden dan kun je ook de scheiding in 1 dag laten regelen. Na een intensieve inventarisatie van jullie situatie en wensen die deels online en deels in een gesprek plaatsvindt, gaan wij aan de slag met de voorbereiding. Op 1 dag komen jullie samen en gaan we alles regelen, alle stukken opstellen en tekenen  we aan het einde van de dag. Tijdens de dag hebben we de financiële haalbaarheid van jullie wensen gecheckt met een financieel expert zodat je zeker weet dat de afspraken ook daadwerkelijk doorgang kunnen hebben. Aan het einde van de dag is alles klaar voor het verzoek aan de rechtbank.

 

 
Externe factoren

De feitelijke scheidingsprocedure bij de rechtbank kan drie maanden duren dus een beetje geduld is wel nodig. Maar dat is slechts een formaliteit. Indien jullie niet gehuwd of geregistreerd als partner (met kinderen) zijn is deze procedure niet nodig.

De afwikkeling van de modules huis en onderneming en sommige andere zaken kunnen meer tijd vergen omdat men hierbij afhankelijk is van derden (financiering, ontslag aansprakelijkheid, notaris etc). De afspraken zijn dan in ieder geval al gemaakt.

Flexibiliteit

Het kan zijn dat jullie situatie om meer of minder besprekingen vraagt. In dat geval kunnen we extra besprekingen aan het programma toevoegen tegen een aantrekkelijk tarief of brengen we de niet gebruikte besprekingen in mindering op de prijs van het programma. Tijdens het programma houden we jullie steeds op de hoogte van de progressie die wordt gemaakt.

UIT ELKAAR COMPLEET

Heb je het idee dat ons programma te intensief is voor jullie dan hebben we ook nog het Programma UIT ELKAAR COMPLEET. 

Programma UIT ELKAAR COMPLEET

Kosten

Wil je meer weten over de kosten van ons programma dan verzoeken we jullie om contact met ons op te nemen. De betaling van het programma kan in termijnen zodat de kosten gespreid kunnen worden. Vaak worden de kosten door jullie samen gedragen.

Wat bieden we jullie aan extra’s

Omdat wij het belangrijk vinden dat er ook naar de kinderen wordt geluisterd, bieden wij de sub-module Kindgesprek gratis aan. In het gesprek gaan we in op hetgeen de kinderen willen en vinden van de scheiding en geven hen daarmee een stem. Het is natuurlijk jullie scheiding dus de beslissingen over alles blijven bij jullie. Het kindgesprek geeft jullie vaak verrassende inzichten. Bij kinderen van twaalf jaar en ouder is dit gesprek zelfs verplicht. 

Omdat we denken dat het succes van het programma grotendeels afhankelijk is van de praktische uitvoeringen en flexibiliteit bieden we ook een tweetal evaluatiegesprekken na afloop van de scheiding gratis aan. Het eerste gesprek houden we een half jaar nadat de scheiding is geëffectueerd. Indien er dingen dan niet goed lopen of beter kunnen, kunnen we die bespreken en eventueel aanpassen voordat er ergernissen ontstaan. Het tijdstip van het tweede gesprek stemmen we met jullie samen af.

Onze juridische, fiscale en praktische expertise op het gebied van de overdracht, verdeling en herstructurering van ondernemingen in alle soorten en maten. Deze expertise kan jullie al snel de kosten van een externe adviseur besparen en komt tevens de snelheid en communicatie ten goede.

Waar?

Wij zitten in Amsterdam en maken op dit moment gebruik van een aantal zeer geschikte en goed bereikbare locaties in de stad. In overleg kunnen we ook besprekingen op locatie bij jullie in de buurt doen.

Belangstelling?

Graag nodigen we jullie uit voor een gratis en vrijblijvend informatiegesprek over ons programma. Hierin kunnen we met elkaar kennis maken en kijken of er voldoende vertrouwen in elkaar is om het programma tot een succes te maken. Tevens kunnen we kijken wat jullie verwachtingen zijn van het programma en welke modules in jullie programma zouden moeten worden opgenomen. Ook informeren we jullie nader over de voorwaarden die het programma tot een succes maken. Het gesprek is natuurlijk gratis en ook vrijblijvend. Pas na afloop van het gesprek geven jullie aan of jullie het programma willen starten.

AFSPRAAK GRATIS EN VRIJBLIJVEND INFORMATIEGESPREK 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het programma en de bijbehorende modules en sub-modules, klik dan op de onderstaande knop of neem contact met ons op.

UIT ELKAAR Programma’s      CONTACT