UIT ELKAAR programma

Heb je besloten om uit elkaar  te gaan? Ben je gehuwd, woon je samen of ben je geregistreerd als partner?  Ons UIT ELKAAR programma kan voor iedereen die gaat scheiden uitkomst bieden.

We hebben ons UIT ELKAAR Programma onderverdeeld in vier verschillende programma’s die zich qua omvang en intensiteit verschillen maar in de basis gelijk zijn opgebouwd.

Programma’s

De programma’s hebben de volgende namen :

UIT ELKAAR INTENSIEF

UIT ELKAAR COMPLEET+

UIT ELKAAR COMPLEET

UIT ELKAAR LITE

De programma’s zijn naar intensiteit geordend waarbij het INTENSIEF programma het meest uitgebreid en intensief is en het LITE programma in tijd het minst omvangrijk is.

Klik op de programma’s voor meer informatie over het desbetreffende programma.

Opbouw van het scheidingstraject

Alle programma’s zijn in de basis gelijk opgebouwd. Het betreft hier een opbouw die in de loop der jaren is ontwikkeld en waarvan de werkzaamheid is aangetoond. De invulling en snelheid van het programma stemmen we steeds af op jullie wensen en situatie en worden gedurende het programma steeds bijgesteld.

 

INFORMATIEGESPREK

Ieder scheidingstraject begint met een kennismaking. Vertrouwen, openheid en veiligheid zijn voor alle partijen belangrijk. Vertrouwen in het proces, vertrouwen in de scheidingsspecialist en gedurende het proces een groeiend vertrouwen in elkaar. Partijen moeten zich veilig voelen en open zijn naar elkaar. Dit moet de scheidingsspecialist faciliteren. Het is dus zeer belangrijk dat er een goede klik is met de scheidingsspecialist.

 

Basisprincipes van mediation

Er mogen geen verborgen agenda’s zijn en partijen mogen elkaar niet gedurende het proces bedreigen met rechtszaken etc. Alles wat in de gesprekken wordt besproken blijft tussen partijen en mag niet in een later stadium tegen de ander worden gebruikt. De afspraken zijn pas geldig als deze op papier zijn vastgelegd en de handtekeningen zijn gezet. Alle basisprincipes bij het scheidingstraject zijn gelijk aan die bij mediation. Het verschil zit er in dat bij een scheiding de scheidingsspecialist actief meedenkt aan een oplossing.

Mediationovereenkomst

Om dit allemaal te regelen wordt voorafgaand aan het scheidingstraject een scheidingsmediationovereenkomst getekend. Hierin staan alle afspraken tussen partijen en de mediator opgenomen. Een voorbeeld hiervan is op deze website opgenomen.

In het gesprek legt de scheidingsspecialist zijn werkwijze uit. De regels die geleden. Het verloop van het traject zoals op deze pagina is uitgelegd en natuurlijk de kosten en de duur van het traject.

Vragen

Om een goede indruk te krijgen van jullie situatie zal de scheidingsspecialist ook een hoop vragen over jullie situatie stellen. Een van de belangrijkste vragen is daarbij of jullie ook daadwerkelijk willen scheiden. Hiertoe geven we jullie voorafgaand aan het gesprek al een klein beetje huiswerk mee. Is de keuze om te scheiden nog niet duidelijke dan hebben we onze tool Scheiden of Blijven waarmee je dit kan uitzoeken. Natuurlijk kunnen jullie ook een hoop vragen stellen. De echter inventarisatie van jullie situatie komt pas in de volgende fase.

Het informatiegesprek is gratis en vrijblijvend. Pas na ondertekening van de overeenkomst gaat het echte traject lopen.

 

INVENTARISATIEFASE

In deze fase start het traject. Dat gebeurt na ondertekening van de scheidingsmediation-overeenkomst.

Deze fase staat in het teken van de inventarisatie van jullie situatie.

Emoties

Willen jullie echt uit elkaar en wat is de reden van de scheiding? Deze vraag is van cruciaal belang voor de verwerking van de scheiding van degene die niet voor de scheiding heeft gekozen. Waar staan jullie in het verwerkingstraject? Hoe gaan jullie met jullie emoties om en welke emoties spelen er.

Voorlopige voorzieningen

Belangrijk  is ook om te kijken naar de huidige situatie. Wat is er nodig om te zorgen dat er geen escalatie plaatsvind. Het kan daarbij van belang zijn om voorlopige voorzieningen af te spreken.

Informatie verzamelen

In deze fase moeten we ook een hoop zakelijke informatie verzamelen die nodig is voor het scheidingsproces. Om dit alvast voor te bereiden hebben we een checklijst een die jullie kunnen downloaden. we hebben ook nog een hele uitgebreide checklist. Hierin komen zelfs emotionele aspecten aan bod.

Op basis van die informatie kan het scheidingstraject vormgegeven worden.

Belangen

Een van de belangrijkste aspecten van de inventarisatiefase is het vaststellen van de persoonlijke standpunten en belangen en het vinden van de gemeenschappelijke belangen. Het gaat hier om de voor de scheiding relevante belangen. Dit kunnen zakelijke belangen zijn maar ook emotionele belangen zoals het uitspreken van dingen die zijn gebeurd in het verleden. Het belangrijkste belang voor ouders is natuurlijk het welzijn van de kinderen.

Juridische proces, rechten en plichten

In deze fase zal de scheidingsspecialist ook meer uitleggen over het juridische proces en de juridische rechten en plichten voor zover die van belang zijn.

In deze fase en ook in de volgende fasen zal gebruik worden gemaakt van mediationtechnieken. Meer informatie over deze technieken zijn te vinden op deze website onder MEDIATION.

Onderwerpen

De volgorde waarin we onderwerpen behandelen is de volgende:

EMOTIONELE ASPECTEN

ZAKELIJKE ASPECTEN

JURIDISCHE ASPECTEN

Welke onderwerpen we bespreken en in welke volgorde is ook onderdeel van deze fase.

Kenmerkend voor deze fase is dat er vaak nog veel emoties spelen, er nog geen oplossingen naar voren komen en het in de ogen van degene die verder in de verwerking van de scheiding zijn, allemaal te traag verloopt. Ook degene die het vervelend vinden om hun emoties te uiten en hierover te praten, vinden deze fase in het begin vaak lastig en confronterend. Het doel is dat emoties zodanig geneutraliseerd zijn dat ze geen belemmering meer vormen voor het verdere proces. Dat betekent niet dat er geen emoties meer zullen zijn en de scheiding geheel moet zijn verwerkt. dat proces kan nog een hele tijd duren. We hopen jullie wel op de goede weg te kunnen zetten.

In het begin lichten we de juridische grenzen toe. De juridisch regels zijn voor ons geen uitgangspunt. Veel is regelend recht wat betekent dat hier in onderling overleg van kan worden afgeweken. We kijken dan ook naar jullie wensen en niet naar de juridische formats. Hierin verschillen we van de meeste advocaten en juridische dienstverleners. Hierdoor komen wij vaak met jullie tot creatievere en duurzamere oplossingen dan andere mediators. Slechts in het geval dat jullie er samen niet uitkomen kan er terug worden gevallen op de juridische basisregels.

Aan het einde van het traject leggen we alle afspraken ondubbelzinnig vast op de juridisch beste manier.

 

 

FINANCIELE REGELING

In deze fase gaan we op zoek naar oplossingen voor financiƫle vraagstukken. Bij een scheiding vallen voor sommige mensen alle zekerheden weg. Kan ik nog in het huis blijven wonen? Waar moet ik anders wonen? Kan ik dat wel betalen? en waarvan? Kan nog leuke dingen blijven doen of moet ik op een houtje bijten. Deze vragen gaan vaak gepaard met angst en heftige emoties. Het is daarom van belang hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen.

Welke onderwerpen komen aan bod? Dat hangt helemaal van jullie situatie af. Je kunt in ieder geval denken aan partneralimentatie, bijdrage in de kosten van de kinderen (kinderalimentatie), het saneren van schulden, een oplossing voor het eigen huis, verdeling van goederen en rekeningen, verrekening van onderlinge vorderingen. Deze onderwerpen kunnen allemaal apart worden behandeld maar vaak vormen ze een aaneengeschakelde band.

Ook de onderneming kan een onderwerp zijn. Afhankelijk van de vorm en de eigendom van de onderneming kan dit ook als aparte fase worden ingelast.

 

OUDERSCHAPSREGELING

Nadat de financiƫle zorgen weg zijn genomen kunnen de kinderen aan bod komen. Ook hier gaan we kijken wat jullie wensen zijn maar ook zijn we benieuwd of de kinderen zelf bepaalde wensen hebben. Om daar achter te komen kan een kindgesprek handig zijn. Uit eindelijk zijn jullie natuurlijk degene die de afspraken maken en niet de kinderen. Het horen van de kinderen kan echter wel helpen in de verwerking van de scheiding door de kinderen. Zij voelen zich immers gehoord. Hoe dat gesprek plaatsvindt hangt natuurlijk heel erg van de leeftijd van de kinderen af en ook van hun geestelijke gesteldheid.

 

Het doel van deze fase is om een regeling te vinden waarbij jullie beiden op jullie eigen manier zo’n goed als mogelijke invulling aan het ouderschap te geven. Een invulling die duurzaam moet zijn en jullie en de kinderen zo min mogelijk stress moet opleveren. Indien mogelijk zullen jullie samen het ouderschap dragen en elkaar hierin steunen.

In deze fase behandelen we ook de manier waarop jullie met elkaar communiceren en de gevaren die daarin liggen. Tevens kijken welke invloed jullie gedrag heeft op de kinderen en op elkaar.

 

AFRONDENDE FASE

In deze fase nadere we het einde van het traject maar er blijven nog een aantal zaken die geregeld moeten worden zoals verzekeringen en pensioenen.

 

In deze fase komt ook de praktische afwikkeling van een hoop zaken aan de orde en gaan we de afspraken die zijn gemaakt vastleggen in een vaststellingsovereenkomst of convenant en een ouderschapsregeling. Pas als alles op papier staat en de stukken zijn ondertekend, zijn de afspraken geldig.

Ook komt in deze fase de gang naar de rechtbank naar voren voor degene die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan (met kinderen).

 

AFSLUITENDE FASE

Zoals de naam al doet vermoeden sluiten we in deze fase het traject af. Alle stukken zijn getekend de afspraken over de feitelijke verdeling van goederen zijn gemaakt en moeten worden uitgevoerd. Jullie zijn uit de echt gescheiden op het moment dat de beschikking van de rechtbank is ingeschreven bij de gemeente.

In deze fase is er soms ook een ritueel om de relatie op een mooie manier af te sluiten. Dit is natuurlijk geheel aan jullie hoe je dat wil invullen.

EVALUATIE EN NAZORG

Als jullie een tijdje uit elkaar zijn dan kan je pas goed zien of de afspraken die jullie hebben gemaakt in de praktijk ook werken. Als ze niet werken zullen jullie ze zelf moeten kunnen bijstellen. Lukt dit niet dan zullen op termijn irritaties ontstaan. Om dit te voorkomen hebben wij na een tijdje ook een evaluatiegesprek met jullie waarin we inventariseren hoe het met jullie en de kinderen gaat en of er nog dingen bijgesteld of uitgepraat moeten worden.

uit elkaar

We nodigen jullie graag uit voor een informatiegesprek

Graag nodigen we jullie uit voor een informatief gesprek waarin we met elkaar kunnen kennismaken en kunnen kijken hoe wij ons programma op jullie situatie kunnen afstemmen zodat jullie op een prettige manier uit elkaar kunnen en we jullie relatie als ouders van jullie kinderen kunnen versterken. 

Als jullie toetreden tot het programma UIT ELKAAR dan geven we nog wat weg namelijk een gratis sub-module Kindgesprek en de gratis module Evaluatie . We vinden deze modules namelijke een belangrijke aanvulling op het programma en daarom willen we dat jullie daar ook gebruik van maken.

Maak nu een afspraak voor een gratis en vrijblijvend informatiegesprek en ontvang tevens de sub-module Kindgesprek en de module Evaluatie gratis!

 

KLIK HIER VOOR EEN AFSPRAAK

 

Kijk voor eventuele extra acties op onze actiepagina.

Contact

Jullie kunnen contact opnemen voor vragen en meer informatie over onze programma’s of direct een afspraak maken voor een gratis en vrijblijvend informatiegesprek over ons Programma UIT ELKAAR.