“We willen echt het beste voor de kinderen!”

Dit is wat de meeste mensen die uit elkaar gaan zich plechtig voornemen!

Waarom gaat het in de praktijk dan zo vaak toch mis?
Waarom zijn de kinderen vaak uiteindelijk “het kind van de rekening” en waarom is hier in de afgelopen twintig jaar nog geen verbetering in gekomen?

Die vragen heb ik mij jaren geleden uit ergernis en onbegrip gesteld! Ik had te veel scheidingsellende gezien en was toen niet bij machte om er veel aan te kunnen doen omdat ik als notaris pas achter in het scheidingstraject in beeld kwam. Zelf had ik een scheiding achter de rug die wel goed was verlopen. Natuurlijk ging dat niet vanzelf. Daar hebben mijn ex-partner en ik hard ons best voor gedaan. Intussen had ik wel een antwoord op mijn waarom-vragen bedacht.
Alleen de concrete oplossing had ik toen nog niet.

Doel: geen kind meer slachtoffer van de scheiding van zijn ouders

Vervolgens ben ik mij steeds meer in scheidingen, de invloed die scheidingen op ex-partners en kinderen hebben, familiesystemen en communicatie gaan verdiepen. Ik heb een MfN en ADR erkende opleiding tot basis-mediator gevolgd en afgerond. Van het juridische en praktische gedeelte had ik al veel verstand. Vervolgens heb ik nog een vervolgopleiding tot scheidingsspecialist gevolgd om de puntjes op de i te zetten en met succes afgerond.

Mijn doel was – en is nog steeds – om te voorkomen dat kinderen het slachtoffer worden van de scheiding van hun ouders. Zij hebben immers niet voor deze scheiding gekozen. Het maakt daarbij niet uit of partijen gehuwd zijn of samenwonen zonder goede regelingen. Voor samenwoners is in mijn ogen extra hulp juist nog meer nodig omdat de wettelijke regels vaak geen recht doen aan de relatie die zij hadden.

CONTACT MET VERTROUDERS           Vertrouders in het kort - Scheidingsbemiddeling in Amsterdam en omgeving

Full-service maatwerk: het gehele scheidingstraject van A tot en met Z

Met VertrOuders wil ik (ex-)partners die uit elkaar (gehuwd of ongehuwd) helpen met het gehele traject dat zij moeten doorlopen. Samen: jullie en ik. Van een voorlopige regeling om de eerste weken door te komen tot nazorg als jullie al lang uit elkaar zijn. We werken aan jullie communicatie, zoeken naar jullie irritatiepunten en kweken weer begrip en vertrouwen in elkaar. Steeds staat het welzijn van de kinderen voorop.

In tegenstelling tot een hoop advocaten en andere juridische dienstverleners gaan wij niet uit van juridische regels maar van jullie wensen. Hierdoor kunnen we tot creatievere en duurzamere oplossingen komen.

Mediation

Door middel van mediation komen jullie vervolgens tot oplossingen die jullie samen vinden en dragen. Daarbij is het uitgangspunt om te komen tot een oplossing waar bij er twee winnaars zijn en niet een compromis of een winnaar en een verliezer. De gemaakte afspraken worden kritisch op hun haalbaarheid getoetst. Vervolgens worden de afspraken ondubbelzinnig vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en ouderschapsregeling. De uitvoerbaarheid wordt vervolgens naderhand geëvalueerd. Indien nodig kunnen ze in onderling overleg worden aangepast naar de gewenste situatie.

Van partnerrelatie naar relatie als gezamenlijke ouders

Het scheidingsprogramma wordt steeds aangepast aan jullie situatie, wensen en het tempo. Alles komt aan bod op het moment dat jullie er aan toe zijn. Alles is erop gericht om jullie van partners naar gezamenlijke en betrokken ouders te transformeren. Jullie zijn dan weer in staat om met elkaar te communiceren op een tenminste redelijk niveau. Jullie krijgen weer voldoende vertrouwen in elkaar hebben om jullie taak als ouder samen goed uit te kunnen voeren en ook dingen los te kunnen laten.

De ouders moeten zich weer vrij en veilig voelen om hun leven op te kunnen pakken en nieuw geluk te creeëren. Alles op zo’n manier dat de kinderen tijdens het traject hiervan zo min mogelijk last ondervinden maar waarbij ook hun eigen wensen centraal staan.

Netwerk

Omdat er vaak ook sprake is van groot verdriet, pijn en soms ook trauma’s en deze niet altijd binnen het traject opgelost kunnen worden, kan het soms verstandig zijn om daarbij individuele hulp te zoeken. Dit kan in de vorm van coaching zijn, ondersteuning van een psycholoog, een kindercoach of hulp door andere hulpverleners of programma’s. Binnen mijn netwerk zijn er verschillende aanbieders die daarbij van dienst kunnen zijn maar uiteraard is de keuze om hiervan gebruik te maken geheel aan de cliënt.

Wat nog meer?

Naast het begeleiden en bemiddelen van het gehele scheidingstraject doe ik nog meer:

  • Scheidingscoach – Ik begeleid en coach individuele mensen voor, tijdens en na hun scheiding. Steeds vanuit het oogpunt dat de kinderen zo min mogelijk het slachtoffer van de scheiding worden.
  • Mediator – Ik treed op als mediator bij familiekwesties, nalatenschappen en problemen na scheiding.
  • Estate-planner – Ik adviseer op het gebied van vermogensplanning door middel van huwelijkse voorwaarden, testamenten, schenkingen en levensverzekeringen om zo veel mogelijk schenk- en erfbelasting te besparen binnen jullie specifieke wensen.
  • Afwikkeling van nalatenschappen – Ik adviseer en ondersteun bij de afwikkeling van nalatenschappen.
  • Pre-mediation – Begeleiding voorafgaand aan een huwelijk of scheiding bij het vormgeven van de huwelijkse voorwaarden en bijbehorende overwegingen.  
Kan VertrOuders jullie helpen?

Bevinden jullie je momenteel of op korte termijn in een dergelijke situatie dan nodig ik jullie uit voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek om te kijken wat ik voor jullie kan betekenen.