Voordelen en nadelen van Mediation

Wat zijn de voordelen van Mediation?

Duurzame oplossing

Een van de belangrijkste voordelen is al genoemd: bij mediation komen partijen zelf met de oplossing en geven die niet uit handen aan een derde partij (de rechter). Hierdoor houden partijen meer de regie en zal de oplossing over het algemeen ook duurzamer worden gedragen door partijen.

Door de technieken die bij mediation worden gebruik wordt niet alleen het concrete conflict opgelost. Ook de werkelijke  oorzaak – die vaak veel dieper ligt en minder zichtbaar is – wordt vaak opgelost.
Zo voorkomt men dat in de toekomst nieuwe conflicten ontstaan. Dit is met name van belang indien partijen naderhand nog veel met elkaar te maken zullen hebben.

Lagere totale kosten

De totale kosten van mediation zijn over het algemeen lager dan die van een gerechtelijke procedure. De mediation duurt vaak korter en beide partijen hebben niet een eigen advocaat nodig. Ook is de oplossing vaak duurzamer zodat niet achteraf nog extra kosten aan nieuwe rechtszaken hoeven te worden besteed.

 

Informele gemoedelijke sfeer

De sfeer bij mediation is vaak informeel en prettiger waardoor conflicten minder snel escaleren.

Creatievere oplossingen

Het conflict hoeft niet volgens de juridische regels opgelost te worden. Hierdoor ontstaat er voor partijen meer vrijheid om naar een bij hen passende oplossing te zoeken.

Nadelen van mediation

Beide partijen moeten tot een oplossing willen komen

Een mediator kan vanuit zijn of haar neutrale positie niet het conflict voor de partijen oplossen. Zij zullen dit zelf moeten doen. Het is daarom van belang dat beide partijen zich inspannen om tot een oplossing te komen.
Wil een van de partijen in het geheel niet meewerken dan zal de mediation gedoemd zijn te mislukken. Er is dan kostbare tijd en geld verspild. Met name in een “verplichte ”doorverwijzing door een rechter naar een mediator kan dit probleem spelen.

Soms heel direct en confronterend

Mediation vereist een bepaalde inspanning die confronterend en pijnlijk kan zijn. Alle kaarten moeten immers open op tafel worden gelegd. De waarheid is niet altijd even leuk om te horen en niet iedereen kan dit makkelijk aan. Naar mijn mening weegt het voordeel van een duurzame oplossing en de mogelijkheid tot bevrijding zwaarder. Dit levert uiteindelijk meer voordeel op.

Welke zaken zijn niet voor mediation geschikt?

In principe is elk conflict of elk gevoelig punt geschikt om door mediation op te lossen. Zelfs of misschien juist als er sprake is van hevige emoties.

Commitment: een inspanningsverplichting van beide partijen

Een van de vereisten is wel dat partijen zich ook daadwerkelijk willen en kunnen commiteren aan het mediationproces. Zij zullen zich moeten inspannen om dit proces tot een succes te maken. Een gemeenschappelijk doel, bijvoorbeeld de kinderen kan hierbij een belangrijk baken zijn. Een ander vereiste is dat partijen in staat moeten zijn om beslissingen te nemen en de gevolgen hiervan te doorzien.

In sommige gevallen zal dit niet lukken. Het kan zijn dat een van de partijen in een principiële houding blijft steken. Hierdoor kan er slechts een oplossing komen indien diegene ook zijn of haar gelijk krijgt. Of een derde partij (rechter) een oplossing forceert. In dat geval is er eigenlijk geen sprake van commitment en inspanning.

Verslaving, stoornis of hevige emotionele toestand

Het kan ook zijn dat één van de partijen kampt met een verslaving, een geestelijke stoornis of in een hevige emotionele toestand verkeert. Bijvoorbeeld door een overspannenheid of het moeilijk kunnen verwerken van een scheiding, overlijden of een andere traumatische gebeurtenis. Hierdoor kan het tijdelijk of blijvend lastig of zelfs onmogelijk zijn om zich te concentreren op het mediation proces. Ook een afgewogen beslissing maken kan dan lastig of onmogelijk zijn. In zo’n geval zal het verstandig zijn om gespecialiseerde hulp in te roepen. Indien de beperkende gemoedstoestand tot een aanvaardbaar niveau is teruggebracht kan de mediation worden voortgezet.

Geen enkele vorm van empathie

Indien iemand in het geheel niet of nauwelijks empathie kent, zal mediation ook lastig worden. Inleving in de ander en begrip zijn namelijk één van de elementen die mediation vaak tot een succes maken. In zulke gevallen zal het zeer moeilijk zijn om het conflict of dreigend conflict via mediation op te lossen. Vaak is één van de partijen van mening dat de andere partij geen empathie kent. Het stempel narcist wordt dan vaak zonder diagnose opgeplakt. In zo’n geval hoeft de mening van één partij natuurlijk helemaal niet de waarheid zijn.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Mediation zou in principe ook nog kunnen werken bij extreem geëscaleerde conflicten. Het wordt alleen wel erg lastig om het conflict te neutraliseren tot een niveau waarop partijen weer met elkaar kunnen praten. Met name indien er geweld is gebruikt kan dit een probleem vormen.

Helaas komt huiselijk geweld en kindermishandeling nog steeds voor in Nederland. Met name in gevallen van scheiding kunnen de gemoederen nog wel eens hoog oplopen en huiselijk geweld worden gebruik. Mediators vallen niet onder de Wet Verplichte Meldcode. In de wet is wel geregeld dat bij een constructief vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, de mediator zich niet gehouden hoeft aan zijn/haar geheimhoudingsplicht. De MfN en andere mediators instanties hebben een protocol in hun gedragsregels opgenomen ten aanzien van huishoudelijk geweld en kindermishandeling.

TERUG naar MEDIATION-pagina