Wanneer stopt de alimentatieplicht?

De verplichting om partneralimentatie te betalen aan een ex-partner kan om verschillende redenen vervallen. Hier zetten we ze voor je op een rijtje.

Einde looptijd

De alimentatieverplichting vervalt in eerste instantie nadat de door de rechtbank vastgestelde looptijd danwel de overeengekomen looptijd is verstreken. Hoe lang deze looptijd is, hebben we beschreven in ons artikel  “Hoe lang loopt de partneralimentatie verplichting.

En ex-partner kan de rechter vragen om de duur van de partneralimentatie te verlengen indien de beëindiging zo ingrijpend is dat dit naar redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd. Uiterlijk drie maanden na het beëindigen van de alimentatieduur dient een verzoek hiertoe te worden ingediend bij de rechtbank.

Partneralimentatie - VertrOuders Kennisbank

Overlijden van de alimentatieplichtige

Bij overlijden van de alimentatieplichtige zal de verplichting ook komen te vervallen. Deze gaat niet over op de erfgenamen van de alimentatieplichtige.

In het huwelijk treden van alimentatiegerechtigde

De verplichting om partneralimentatie te betalen eindigt definitief als de alimentatiegerechtigde (ontvanger van de alimentatie) hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Samenwonen alsof men gehuwd is

Ook als de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen met een ander (alsof zij gehuwd zijn) komt de alimentatieverplichting te vervallen. Er moet dan sprake zijn van een affectieve relatie (liefdesrelatie) die duurzaam (voor onbepaalde tijd) is waarbij partners in één huis samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren. Daarbij moet er over en weer een verzorgingsverplichting naar elkaar zijn.

Niet is vereist dat beide betrokkenen op hetzelfde adres staan ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie.  om samenwoning aan te nemen.

Strenge eisen

De alimentatieplichtige moet bewijzen dat aan alle genoemde vereisten is voldaan. Vaak is de bewijslevering een probleem. In uitzonderlijke gevallen kan de bewijslast worden omgekeerd. De rechter zal niet licht aannemen dat er sprake is van een dergelijke samenleving  en past strenge criteria toe. Toewijzing betekent immers dat het recht op alimentatie definitief komt te vervallen.

Pas na inschrijving echtscheiding

Zolang de echtscheiding nog niet is ingeschreven in de burgerlijke stand van de gemeente zijn partijen nog niet gescheiden. Partijen hebben dan nog steeds een verzorgingsverplichting ten opzichte van elkaar die voortvloeit uit de wet. Indien één van de partijen gaat samenwonen tijdens het scheidingstraject, komt deze verplichting niet te vervallen. Er is immers nog geen sprake van een partneralimentatie na huwelijk.

Vooraf een regeling opnemen

Bij het overeenkomen van de partneralimentatie is het verstandig om goede afspraken te maken ten aanzien van het samenwonen met een nieuwe partner. Er kan bijvoorbeeld een proefperiode worden afgesproken. Bij het begin van de samenwoning wordt de partneralimentatie dan bevroren. Eindigt de samenleving dan binnen een bepaalde periode dan herleeft de partneralimentatie weer. Wonen de nieuwe partners na het verstrijken van een bepaalde periode nog steeds samen dan  eindigt de partneralimentatie verplichting definitief.

Het voordeel van deze afspraak is dat de drempel om opnieuw te gaan samenwonen lager wordt. Is het een succes dan is de alimentatieplichtige ook sneller van de verplichting af. Ex-partners kunnen elkaar dan ook weer makkelijker loslaten.

Zijn deze afspraken niet gemaakt maar is er van beide kanten toch een wens om hierover goede afspraken te maken dan kan een scheidingsspecialist uitkomst bieden. VertrOuders kan hierin uitkomst bieden.

CONTACT MET VERTROUDERS

Please follow and like us:
0

Geef een reactie