Wetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie

 

De maatschappij roept om een wijziging van de huidige alimentatieregels

De maatschappelijke, politieke en economische houdbaarheid van een  langlopende partneralimentatie begint langzaam te verlopen. Met de vergrijzing van de bevolking, hogere levensverwachtingen en hogere pensioenleeftijden dienen mensen langer te blijven werken. Deze arbeidskracht is straks ook hard nodig om de economie draaiende te houden.

Partneralimentatie - VertrOuders Kennisbank

Logische stap

Daarnaast wordt de kloof tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt steeds kleiner. Ook worden de zorgtaken voor de kinderen steeds vaker gelijk verdeeld. Om deze tendens nog meer te stimuleren is het belangrijk dat partners onafhankelijk worden en blijven van hun partner voor hun inkomen. Het terugbrengen in duur van de vangnet regeling voor partneralimentatie is daarbij een logische stap. Een stap die ik eigenlijk al jaren heb zien aankomen.

Initiatiefwet

In 2015 is hiertoe een initiatief wetsvoorstel Wet Herziening Partneralimentatie ingediend door de Tweede kamerleden Van Oosten (VVD) , Kuiken (PvdA) en Groothuizen (D66). In het wetsvoorstel wordt de  duur van de partneralimentatie teruggebracht naar de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Het eerste voorstel was wat kort door de bocht voor de bestaande huwelijken die nog te afhankelijk zijn van de huidige regeling. Daarom zijn er op 11 juni wijzigingen op het voorstel aangebracht. Daarbij zijn twee uitzonderingen opgenomen: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen.

Aanpassingen juni 2018

Landurige huwelijken

Met de aanpassing van dit voorstel worden bij huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd, de duur van de partneralimentatie maximaal 10 jaar.

Huwelijken met jonge kinderen

Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 12 jaar.

De alimentatieplicht eindigt als de onderhoudsplichtige gewezen echtgenoot de AOW-leeftijd heeft bereikt. In het voorstel is een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen opgenomen en is voorzien in overgangsrecht. Ook wordt de berekeningen van de behoefte en draagkracht, die aan de beschikking over het verstrekken van levensonderhoud ten grondslag liggen, worden verstrekt aan de verzoeker en de in de procedure verschenen belanghebbenden.

NAAR PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS

Please follow and like us:
0

Geef een reactie